Vijesti

Saopćenje Rijaseta o stranačkim aktivnostima u objektima IZ

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini  je na 2. vanrednoj sjednici održanoj u Sarajevu, 19.04.1423. h.g. odnosno 28.08.2002. godine, donio Odluku  u kojoj su iznešeni stavovi Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o stranačkim, predizbornim i izbornim aktivnostima ili promociji političkih subjekata u objektima Islamske zajednice ili na vjerskim obredima. Odluka je objavljena u Glasniku Rijaseta IZ u BiH, broj: 9-10/2002. god. na str. 1078 ­– 1079. Bilo kakvo odstupanje u prošlosti ili sadašnjosti od slova i duha ove Odluke predstavljalo je i predstavlja odstupanje od principa i stava koji je obavezan za sve uposlenike, organe i ustanove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zbog neposrednosti lokalnih izbora, Medžlis Islamske zajednice Stolac podsjeća na sadržaj Odluke Rijaseta IZ u BiH kao i na obavezu za njeno poštivanje:

 BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

– Svaki čovjek ima pravo na zaradu vlastitim trudom i radom! (Kur'an)

-Svaki čovjek je odgovoran za emanet koji mu se povjeri! (Hadis)

Uloga Islamske zajednice nije da promovira bilo koju političku stranku, ali je nesporno njezino pravo da prati svako političko djelovanje i da, na temelju svoje misije predstavljanja i čuvanja islamskog identiteta muslimana zauzima jasne stavove o svim pitanjima koji se tiču vjere, slobode i časti muslimana kao građana Bosne i Hercegovine. Islamska zajednica želi da se bosanskohercegovačka država i društvo što prije oslobodi predrasuda o vjeri i vjerskim zajednicama, posebno islamu i Islamskoj zajednici i da se konačnom uspostavom vladavine prava Islamskoj zajednici omogući da izvršava svoju misiju, doprinoseći općem dobru, miru i toleranciji među ljudima. Imajući to u vidu Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je donio sljedeću Odluku o stavovima Islamske zajednice o političkim strankama i općim izborima:

1)Islamska zajednica ne promovira ni jednu političku stranku, a nosioci vjerskog autoriteta u Islamskoj zajednici ne mogu obnašati nikakvu političku funkciju;

2)Prostori Islamske zajednice i javni vjerski skupovi ne mogu se koristiti za promociju bilo koje političke stranke;

3)U vjerskom obraćanju muslimanima, naročito sa minbera za vrijeme džume-namaza, hatibi ne mogu imenovati ni jednu stranku niti političku ličnost, bilo u pozitivnom, bilo u negativnom smislu;

4)Islamska zajednica poštuje demokraciju kao princip državnog i društvenog uređenja, te uvažava princip političkog nadmetanja. Međutim, Islamska zajednica ima pravo i obavezu da javno reaguje ukoliko ocijeni da se u tom političkom nadmetanju ugrožavaju osnovna ljudska prava muslimana i ako primijeti da političko djelovanje određene stranke ili određene ličnosti onemogućava muslimane da žive po savjesti svoje vjere i morala;

5)Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poziva muslimane da izlaze na izbore i da glasaju po svojoj savjesti. Rijaset Islamske zajednice ima puno povjerenje u političku razboritost i moralnu odgovornost muslimana i zato je uvjeren da će oni znati iskoristiti slobodu izbora kako bi u našoj domovini Bosni i Hercegovini zavladao istinski mir i sigurnost te ostvario se napredak u državi i društvu.