O nama

Medžlis Islamske Zajednice Stolac

Na području MIZ-e Stolac prije agresije na Bosnu i Hercegovinu  bilo je sedam džemata, od kojih su aktivni bili: Stolac, Borojevići, Pješivac, Aladinići i Rotimlja, dok su džemati Gornja Bitunja i Dabrica pripojeni džematu Stolac.

Džemat Stolac

Ovom džematu gravitiraju sljedeća sela: Ošanjići , Barani, Rabrani, Duboka, Orahovica, Njivice, Gornja i Donja Bitunja, Dabrica i grad Ljubinje.U džematu se nalazi 6 džamija i jedan mesdžid:


Sultan Selimova ili Careva džamija, sagrađena 1519. godine, locirana je u samom centru grada, srušena 22.08.1993. godine od strane ekstremnih snaga HVO-a, obnovljena i zvanično otvorena 22.08.2003. godine. U januaru 2014. godine izvršena je izmjena kamenih ploča na krovu džamije. Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika od 06.05.2003. godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine zajedno sa Čaršijom. Google Maps >>


Ismail Kapetana Šarića ili Šarića džamija (Džamija u Uzinovićima), sagrađena od 12.09.-12.10.1741. godine. 1964. godine munara je demontirana i prenesena u Crniće gdje je ozidana uz džamiju koja je 1965. godine renovirana. Zapaljena ju u avgustu 1993. godine od strane ekstremista HVO-a, a obnovljena i zvanično otvorena u avgustu 2005. godine kada joj je vraćen prvobitni izgled zajedno sa munarom. Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika od 21.01.2003. godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Google Maps >>


Džamija Hadži Saliha Bure ili Ali-Paše Rizvanbegovića ili Podgradska džamija sagrađena 1732/1733, nalazi se na adi između dva rukavca Bregave. Srušena je u augustu 1993. godine od strane ekstremista HVO-a, obnovljena i zvanično otvorena u 24.07.2010. godine. Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika od 21.01.2003. godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Google maps >>


Džamija Hadži Alije Hadžisalihovića ili Ćuprijska džamija, sagrađena 1736. godine, na lijevoj obali Bregave neposredno uz Inat ćupriju. Srušena je do temelja u augustu 1993. godine od strane ekstremista HVO-a, obnovljena i zvanično otvorena 24.07.2010.godine. Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika od 21.01.2003. godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.  Google Maps >>


Džamija na Ošanjićima
Ošanići su smješteni na padinama planine Hrgud, oko 2,5 km sjeverozapadno od Stoca. Na Ošanjićima postoji džamija za koju se tvrdi da je stara 350 godina. Građena je bez munare, ne zna se ko ju je sagradio. U dvorištu džamije nalazi se i čatrnja i mektebska zgrada izgrađena 1925. godine koja još nije obnovljena. Ošanjići nisu nikada imali stalnog imama i muallima, nego su ovu dužnost vršili razni imami i učenici medresa tokom ramazana što je i danas slučaj.


Džamija u Bitunji
Gornja Bitunja nalazi se 10 km od Stoca u brdovitom kraju, kraj puta Stolac-Ljubinje. Ovde je 1896. godine sagrađen mesdžid s mihrabom i minberom, a na spratu se nalazio stan za imama. Mesdžid je obnovljen 1969. godine da bi u protekloj agresiji bio porušen. Ponovno je obnovljen 2011. godine kada je dograđena munara i svečano otvorena 24.07.2011. godine.


Džamija u Ljubinju
U samom centru Ljubinja nalazila se džamija Mustafage Ljubinca (Kazlaragina) sagrađena 1592. godine, a koja je srušena 1948. godine. Kako tadašnje vlasti nisu dozvoljavale njenu obnovu sagrađena je nova džamija u haremu 1986. godine koja je u protekloj agresiji srušena. Džamija je obnovljena i proklanjana 05.07.2013. godine, dok su u toku radovi na izgradnji munare.


Džamija na Starom gradu ili Veli-dedina džamija, sagrađena prilikom dolaska turske vojske , srušena u vrijema Austro Ugarske 1888.god.,(više vidjeti u knjizi “Muslimanska baština u istočnoj Hercegovini”, Hivzija Hasandedić str. 9-38).

Mesdžid u Rabranima

Mesdžid na području džemata Stolac je mesdžid u Rabranima koji je obnovljen.

 

 

Imena imama koji su radili na području grada su:

Careva džamija: Kotrkut Halifa, Ibrahim ef., Mustafa ef., Hadži Mehmed Emin ef. Stranjak, zatim Salih ef. Čelić, Muhamed ef. Šarić, Omer ef. Čelić, Mahmud ef. Džaferović, Ahmed ef. Mašić, Hafiz Halil ef. Repak, Hadži Alija ef. Jugo, Izet ef. Terzić, Ibrahim ef., Muhamed ef. Ahmić, Smail ef. Čolaković, Seid ef. Maksumić, Sakib ef.Kadrić, Asim ef. Jelovac, Salem ef. Dedović, Suad ef. Mujakić i sadašnji imam Amer ef. Beća.

Šarića džamija: Mehmed ef., Mahmud ef., Derviš ef., Abdulah ef., Derviš ef. Mešak, Hafiz Ibrahim ef. Đulepa, Salih ef. Hromić i Hafiz Halil ef. Repak. Od 1945 do 2005 godine nije bilo imama u ovoj džamiji , a od 2005 do 2013. godine imam je bio Amer ef. Beća .

Džamija Alije Hadžisalihovića (Ćuprijska): Mula Hasan, Ahmed ef., Abdulah ef. Šemić, Ahmed ef. Pitić, Ibrahim ef. Pitić i Muhamed ef. Pitić, zadnji imam je bio Alija ef. Džoklo.

Alipašina (Pogradska): Mahmud sin Mehmedov, Ibrahim ef. Gačo, Hafiz Mustafa ef. Baljić, Hafiz Abdulah ef. Šemić, Ahmed ef. Basarić, Abdullah ef. Brklja i Hafiz Sulejman ef. Repak, (više vidjeti u knjizi “Muslimanska baština u Istočnoj Hercegovini” , Hivzija Hasandedić str. 9-38)

Kroz historiju Stolac je imao mnogo alima, a najpoznatiji je Hafiz ef. Šarac koji je u periodu od 1910-1912. godine bio i reisu – l – ulema IZ-e. Najpoznatiji stolački vakif je Ali – paša Rizvanbegović, zatim tu je još Mehmedalija Mak Dizdar – pjesnik , zatim Alija Isaković – književnik i mnogi drugi. Stolac je bogat vakifima zahvaljujući svjesti stočana o ulozi i značaju ove institucije. O vakifima pojedinačno više vidjeti u knjizi “Muslimanska baština u Istočnoj Hercegovini “, Hivzija Hasandedić str. 9-38.

Džemat Pješivac


Džematu pripadaju sljedeća sela : Pješivac Greda , Pješivac Kula, Masline i Kremenac. Sela su smještena uz dionicu magistralnog puta M-17-3 Stolac – Čapljina. U selu Pješivac – Kula nalazi se džamija. Prema predanjima na mjestu gdje je danas džamija bila je trgovina koju je uvakufila porodica Brkić Muhameda 1926 godine. Na tom mjestu je prvo izgrađen mekteb, a zatim i džamija. Džamija je 16.08.1993 godine u potpunosti minirana i do temelja srušena od strane ekstremnih snaga HVO-a. Prvi imam u džematu je bio Ahmed ef. Šarić iz Stoca , zatim džematlije ovog džemata Đulmez Huso i Taslidža Mustafa iz Domanovića . Poslije drugog svjetskog rata imamsku dužnost su obavljali Avdo ef. Lepara iz Jablanice te Ibrahim ef. Blažević iz Hadžića. Nakon agresije na BiH, poslije obnavljanja džamije i kad su se stvorili minimalni uslovi za obavljanje džuma namaza imamsku dužnost je preuzeo Bekir ef. Isaković. Dužnost imama, hatiba i muallima od 2009. godine obavlja Mehmed ef. Delić. Džamija je obnavljana u periodu od 1998 – 2005 godine, prateći objekti od 2005.-2013. godine, a zvanično je otvorena 17.07.2011. godine. Ovaj džemat pored džamije, ima i imamski stan i gusulhanu.

Džemat Crnići/Aladinići


Džematu Crnići/Aladinići pripadaju sela Aladinići , Crnići i Dolumi. Džemat se nalazi 12 km od Stoca. U džematu se nalazi džamija koja je sagrađena 1938. godine. Džamija je renovirana 1965. godine kada joj je dograđena i munara prethodno demontirana sa Šarića džamije. U toku agresije na našu domovinu džamija je 1993. godine srušena, od strane ekstremnih snaga HVO-a, a uz veliko zalaganje vjernika i uz Allahovu pomoć obnovljena je djelimično od 1998- 2005. godine. Kompletna obnova džamije je završena 2008. godine, te je u 23.08.2008. godine i zvanično otvorena. Imami koji su obavljali vjersku dužnost u ovoj džamiji su bili Sakib ef. Hadžić , Alija ef. Jugo, Sakib ef. Kovačević i poslije rata Amer ef. Beća (honorarno) dok od 2009. godine dužnost imama, hatiba i muallima obavlja Sadik ef. Fazlagić. Pored džamije i imamskog stana džemat posjeduje samo jednu njivu kao vakuf.

Džemat Rotimlja


Džemat obuhvata sela Rotimlju, Hodovo i Trijebanj. Džemat je udaljen 17 km od Stoca na magistralnom putu Stolac – Mostar. Na Rotimlji se nalazi džamija koja je prvi put sagrađena krajem 16. stoljeća. U protekloj agresiji džamija je u potpunosti devastirana, a obnovljena je uz Allahovu pomoć 2004. godine, službeno otvorena 14.07.2012. godine. U ovom džematu imami su bili Mušan ef. Bećirović, Hazim ef. Bećirović, a nakon obnove džamije imam je bio Asad ef. Dedić. Od 2012. godine dužnost imama, hatiba i muallima obavlja Asim ef. Bajrić. Osim džamije, gusulhane, imamskog stana i harema džemat ne posjeduje vakufsku imovinu.

Džemat Dabrica

Džematu Dabrica pripadaju mahale: Bračići, Brijeg ,Maričin gaj i Miljanovići. Džemat Dabrica je udaljeno 21 km. od Stoca. U džematu se nalazi džamija Sefer-age Begovića sagrađena 1610-1611. Godine, a u protekloj agresije u potpunosti uništena. Džamija je obnovljena i službeno otvorena 07.07.2012. godine. Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika od 07.10.2003. godine džamija je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

 

Džemat Borojevići

Borojevići se nalaze 4 km od Stoca. 1935. godine ovde je sagrađen mekteb, koji je kasnije dograđen i pretvoren u mesdžid. Džematlije su 1969. godine ovde sagradili džamiju i uz nju čatrnju i imamski stan, koji su u protekloj agresiji srušeni. Džamija je obnovljena i službeno otvorena u septembru 2003. godine dok imamaski stan još nije obnovljen. Dužnost imama, hatiba i muallima obavlja honorarno Anel ef. Obradović.