Vijesti

Obavještenje o radnom vremenu tokom vikenda

Medžlis Islamske zajednice Stolac obavještava sve svoje članove da će kancelarija medžlisa biti otvorena i u dane vikenda.

Subota-nedjelja u periodu 9:00- 13:00 sati.

Uplatu zekata i sadekatu-l- fitra možete izvršiti i na žiro račun:

Medžlis Islamske zajednice Stolac,

Centar bb 88360 Stolac

TRN BBI: 1415055320028836

Svrha uplate: Uplata zekata/ uplata sadekatu-l-fitraEs-selamu alejkum.