Vijesti

Senaid Zajimović: Zahvaljujući vakufima nastajali su bosanskohercegovački gradovi

Direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH Senaid Zajimović kaže da u realizaciji projekata imaju podršku prijateljskih zemalja, a posebno Turkiye, i da se u ovoj godini očekuje svečano otvaranje obnovljenih nekoliko džamija.

Direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH Senaid Zajimović kaže da u realizaciji projekata imaju podršku prijateljskih zemalja, a posebno Turkiye, i da se u ovoj godini očekuje svečano otvaranje obnovljenih nekoliko džamija

Bespoštedno radeći na očuvanju ostavštine dobrotvora i realizirajući brojne projekte od koristi za cijelo bh. društvo, Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH nastavlja trajnu misiju i nikada neće odustati od zagovaranja donošenj zakona o restituciji kao jedinog načina da se ispravi historijska nepravda koja je nanesena svim građanima, a ne samo vjerskim zajednicama u BiH, kazao je za Anadolu direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Senaid Zajimović.

Ističući kako je vakuf u samim temeljima tradicije muslimana u Bosni i Hercegovini, Zajimović je kazao da vakufi datiraju još od dolaska Osmanlija na ova područja i da su bili osnovni nukleus izgradnje bosanskohercegovačkih gradova. Pojasnio je da su vakifi prvo gradili džamije, a oko njih i druge objekte socijalne, obrazovne i ekonomske prirode i da su tako nastajale mahale, a zatim kasabe, te varoši i u konačnici i gradovi.

– Sarajevo, Tešanj, Travnik… –

Zajimović je kazao da su po uzoru na Sarajevo, na temeljima vakufa nastali i Tešanj, Travnik i veliki broj drugih bh. čaršija, odnosno gradova.

“U to se vrijeme nije mogao zamisliti nastanak grada bez vakufa i zbog toga je privatni sektor uvakufljavao svoja sredstva za nastajanja gradova. Bili su motivirani kuransko-hadiskim tekstovima koji obećavaju velike nagrade, ali i potrebom društva. Vakif u to vrijeme i vakif danas imaju slične motive. Vakifu, filantropu, je potreban jak motiv da iz vlastitog imetka izdvoji za potrebe zajednice. Motiviše ga potreba ljudi i zato u to vrijeme imamo i nastanak velikog broja socijalnih vakufa, koji se ogledaju u jetimskim naseljima, školama i domovima za siromašnu djecu“, kazao je Zajimović.

Podsjetivši da je prva sarajevska bolnica Hastahana također bila vakuf, Zajimović je kazao da je Osmanska država po dolasku na ove prostore brinula više o granicama i proširenju, nego o unutrašnjim pitanjima t dodao da je država tada dala mogućnost, podržavala i ohrabrivala privatni sektor i vakife, odnosno treći ili civilni sektor, da rade i grade objekte vjerskog, socijalnog i obrazovnog karaktera. Dodao je da su u tom periodu nastali i mnogi ekonomski vakufi koji su bili u službi tri prethodno navedene kategorije.

Vakuf je doživio procvat u tom periodu kao ni u jednoj drugoj zemlji u svijetu, a Zajimović je kazao da jedino u BiH imamo gradove koji u nazivima imaju termin “vakuf“.

Zajimović je kazao da je pred kraj Osmanskog carstva i pred dolazak Austro-Ugarske monarhije trećina teritorije Bosne i Hercegovine bila vakuf, a da se to vidi i iz austrougarskog popisa i njihovih gruntovnih knjiga koje se i danas koriste pri implementaciji relevantnih zakona u oba entiteta u BiH.

Dodao je da dolaskom Austrougara nije bilo milosti prema vakufima i da su počele uzurpacije vakufske imovine, koje su nastavljene i tokom budućih sistema, a koje traju i danas. I naredni sistemi Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije i socijalistički sistem su nastavili uzurpirati vakufsku imovinu.

Zajimović je poručio da Vakufska direkcija danas od države traži da joj se da mogućnost da vakuf ravnopravno učestvuje u izgradnji ovog društva.

“Vidimo da je danas idealna prilika da po principu JPP-a učestvuju javni, privatni i civilni sektor u obezbjeđenju projekata koji su potrebni ovom društvu i državi. Vakufska direkcija i Islamska zajednica kao njen osnivač itekako pokazuju učešće i mogućnost takve saradnje. Prisutni smo na terenu i pomažemo ovoj državi da opstane i da zadržimo mlade na način da u saradnji sa prijateljima iz svijeta, a prvenstveno Generalnoj direkciji vakufa Turkiye, gradimo projekte koji otvaraju radna mjesta da mladi ne moraju ići na Zapad da traže svoju nafaku“, kazao je Zajimović.

– Zakonom o restituciji ispraviti historijsku nepravdu –

Osvrnuvši se na pitanje donošenja zakona o restituciji u BiH, Zajimović je kazao da se na tom planu nije učinilo ništa u proteklih 14 godina, a da su i dalje aktivne jedino vjerske zajednice, uključujući i Islamsku zajednicu u BiH koja je jedina među tim zajednicama koja nije potpisala sporazum sa državom.

“Mislim da razlog nedonošenja zakona leži u tome što ne postoji dovoljno političke volje, a uz to i hrabrosti, koje itekako fali političarima svih etničkih grupacija u BiH. Naravno, među razlozima je i politička podijeljenost, etnička podijeljenost“, kazao je on.

Podsjetio je da su vlasti entiteta Republika Srpska 2009. godine kazale da žele restituciju, ali ne na državnom nivou i da su usvajanjem dva zakona vratile imovinu Pravoslavnoj crkvi, ali ne i drugim vjerskim zajednicama. Dodao je da je visoki predstavnik stavio van snage oba ta zakona, ali da su pravne posljedice stupile na snagu i da Pravoslavna crkva raspolaže svojom imovinom.

“Vakufska direkcija je od ponovnog osnivanja 1996. godine svakodnevno aktivna i Islamska zajednica nikada neće odustati od zakona o restituciji zato što se njime jedino može ispraviti historijska nepravda koja je nanesena ne samo vjerskim zajednicama, već svim građanima ovog društva. Stvara se pogrešna predstava u javnosti kada se govori o potraživanju imovine pa je percepcija građana također otišla u smjeru da se smatra da bi se vjerske zajednice previše obogatiti sa zakonom o restituciji. Međutim, javnost treba da zna da se svega sedam posto od ukupne oduzete imovine odnosi na vjerske zajednice, sve ostalo su druga fizička i pravna lica koja se iz nekih svojih razloga ne pojavljuju i ne potražuju svoju imovinu. Najglasniji smo mi i nekako su se tu vjerske zajednice nametnule kao glas društva koji tu imovinu potražuje u ime cijelog društva“, kazao je Zajimović.

Dodao je da je povrat vakufske imovine i obaveza društva prema vakifima koji su u vakufnama specificirali namjenu tih dobara.

“Zamislite sada kada bi se vratili vakufi poput onog za podršku mladim bračnim parovima…ili vakufa za zbrinjavanje porodilja… To su kategorije kojima je potreban kontinuitet podrške i prihoda za siguran život, a to su vakufi imali u prošlosti. Postojali su vakufi za održavanje ulica, za zbrinjavanje pasa lutalica, za zbrinjavanje beskućnika i vakuf je vodio brigu o tome“, kazao je Zajimović.

– Posebna zahvalnost Republici Turkiye –

Uz redovne aktivnosti Vakufska direkcija i ove godine u saradnji sa Vakufskom direkcijom Republike Turkiye priprema podjelu 5.000 ramazanskih paketa za porodice u potrebi.

“Imam potrebu da se posebno zahvalim Generalnoj direkciji vakufa Turkiye jer pored svih svojih potreba, a posebno nakon prošlogodišnjih razornih zemljotresa, i dalje imaju bratski osjećaj za Bošnjake i redovno evo već deset godina zajedno obezbjeđujemo ramazanske pakete“, kazao je Zajimović.

On je dodao da Vakufska direkcija IZ-a u BiH svakodnevno radi i na aktivnostima sprečavanja novih uzurpacija vakufske imovine, uključujući Livno, Banju Luku, Mostar i druge gradove, gdje nadležnim vlastima pokušavaju ukazati da je vakufska imovina sveta i da se za nju ima ko brinuti.

“Osim toga, ovaj ramazan smo posvetili i pripremi za skorašnju 12. manifestaciju Dani vakufa, koju Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH redovno organizira svake godine s ciljem animiranja javnosti o važnosti i ulozi vakufa u nastajanju bh. gradova, promociji novih uvakufljenja kojih je sve više, a također nam je cilj i da podsjetimo na njihovu obavezu donošenja zakona o restituciji i povrata imovine koju su dužni vratiti svim građanima BiH. Promovišemo i nove projekte, postavljamo kamene temeljce i otvaramo objekte koje smo završili u prethodnom periodu. Tokom predstojeće manifestacije ćemo otvoriti pet ili šest vakufskih objekata, a koji su nastali kao izraz potrebe društva“, kazao je Zajimović.

Naglasio je da u ovim projektima imaju podršku prijateljskih zemalja, a posebno Turkiye i da se tokom ove godine očekuje svečano otvaranje tri obnovljene džamije – Arnaudije u Banjoj Luci, Kizlar-agine džamije u Mrkonjić-Gradu i Sinan-begove džamije u Čajniću. Dodao je da će biti otvoren i moderni vakufski tržni centar koji je izgrađen u Sanskom Mostu te najveći islamski centar u BiH koji je izgrađen u Zenici.

Dodao je da je Vakufska direkcija nastavila plodnu saradnju na socijalnim projektima sa Udruženjem “Srce za djecu oboljelu od raka“ i da su, pored one u Sarajevu, uspjeli izgraditi i novu Roditeljsku kuću u Tuzli.

Manifestacija Dani vakufa u BiH počinje 19. aprila i trajat će do 7. maja, kada je najavljeno svečano otvaranje džamije Arnaudije.

– Arnaudija simbol egzistencije Bošnjaka –

Arnaudija džamija je srušena tokom agresije na BiH, a obnovljena je saradnjom vakufskih direkcija BiH i Turkiye.

“Protokol je potpisan 2016. godine i tako smo ponovo izgradili i posljednju u ratu porušenu banjalučku džamiju. Dakle, prethodo je obnovljeno svih 15. Arnaudiju je izgradio Hasan Deterdar, porijeklom Albanac, koji je bio ministar finansija na dvoru Ferhat-bega Sokolovića. Značaj obnove Arnaudije je isti kao i značaj obnove svih drugih vjerskih objekata. Obnovom Arnaudije se ne obnavlja samo vjerski objekat u kojem će se obavljati namazi, već obnavljamo simbol egzistencije Bošnjaka na određenom prostoru. To je dokaz da su Bošnjaci tu egzistirali i ostavili neizbrisivi trag, kako u Banjoj Luci, tako i u Foči sa Aladžom i svim drugim monumentalnim spomenicima.”

Ističući da se obnovom Arnaudije obnavlja i vjerski život i suživot između vjerskih zajednica, Zajimović je kazao da izdavanjem dozvole za ponovnu gradnju džamije vlasti daju dozvolu i za obnovu suživota. Dodao je da je važno da se obnovom vakufa oživljava i vakif i njegovo dobro djelo.

“Arnaudija džamija će na opću radost svih građana u BiH biti ponovo otvorena 7. maja ove godine. Taj datum je Organizacioni odbor potvrdio i to je datum kada je Arnaudija i srušena 1993. godine, zajedno sa Ferhadijom, i datum kada obilježavamo i manifestaciju Dan džamija u BiH“, kazao je Zajimović.

– Osjećaj prema državi i potrebama društva –

Zajimović je na izrazio zadovoljstvo i ponos radom direkcije na čijem je čelu, a koja se suočava s velikim izazovima i bespoštedno i marljivo radi za dobrobit cijelog društva i države.

U kontekstu aktuelne situacije u zemlji i ljudi koji obnašaju najodgovornije funkcije u državnom aparatu, Zajimović je kazao da sve ljude treba povezivati jak osjećaj prema državi, potrebama društva i osjećaj prema dobru kao takvom.

Smatra da je bh. društvu potrebna posvećenost svih pojedinaca u radu i realizaciji projekata. Problematičnim smatra postojanje ljudi koji se identificiraju sa svojim funkcijama i umišljaju da su Bogom dati za tu “fotelju“, zanemarujući svoju osnovnu zadaću da služe ljudima i društvu.

Naglasivši da se kao društvo i dalje hvalimo pred turistima i svijetom prvenstveno ostavštinom velikih vakifa, Zajimović je kazao da i nove generacije trebaju promisliti o svojoj ulozi i onom što će ostaviti budućim naraštajima.

“Ako hoćete ostati trajno u sjećanju ljudi i nakon smrti, najbolji način je da dotaknete njihova srca nečim što je njima potrebno u datom momentu. To rade filantropi cijelog svijeta“, kazao je Zajimović i dodao da našem društvu treba filantropa i pojedinaca koji vjeruju da je njihovo samo ono što iza sebe ostave.

Poručio je također da se isplati biti dobar i da se dobro dobrim vraća.

“To su prepoznali i naši prijatelji iz Kuvajta, iz Turkiye i to ne samo Generalna direkcija Vakufa Turkiye, već Turkiye kao država jer ovdje djeluju brojne turske institucije kao što su TIKA, Diyanet, Ambasada koja djeluje na prosperitetu društva u BiH. Prisutni su i predstavnici drugih muslimanskih zemalja kao što su Kuvajt, Saudijska Arabija, Emirati, Katar i da ne nabrajamo dalje. Svima njima želim da se zahvalim, a zbog obnove Arnaudije, Kizlar-agine džamije i Sinan-begove džamije da izdvojim ovdje Generalnu direkciju vakufa i građane Turkiye i zahvalim na njihovom osjećaju i tome što rade sa nama na očuvanju zajedničke višestoljetne ostavštine koja se ogleda i u prepoznatljivoj osmanlijskoj arhitekturi i značaju tih objekata“, zaključio je Zajimović.

Najavio je da će ove godine biti položen kamen temeljac i za ponovnu izgradnju sahat-kule u banjalučkom kompleksu džamije Ferhadija. Najavio je i kamen temeljac za ponovnu izgradnju Arnaudije džamije u Rogatici. Svi projekti se realiziraju u saradnji s Generalnom direkcijom Vakufa Turkiye, baš kao što su i projekti gradnje nekoliko džamija u Mostaru, Opijačeve tekije, kao i džamije u Nevesinju.

Preuzeto sa aa.com.tr