Vijesti

Akcija “Kurban za Karađoz-begovu medresu 2020.”

Karađoz-begova medresa u Mostaru i ove godine organizuje akciju uplate i klanja kurbana za potrebe ishrane učenika Karađoz-begove medrese. Godinama naši medžlisi, džemati, imami i džematlije podržavaju ovu akciju svojim uplatama kurbana za Medresu i na taj način olakšavaju rad Medrese i održavaju participaciju učenika u internatskim troškovima na prihvatljivom nivou. I ove godine vas pozivamo da se pridružite našoj akciji uplate kurbana!

KURBAN ZA MEDRESU je akcija kojom Karađoz-begova medresa osigurava godišnje potrebe u mesu za ishranu svojih učenika u Internatu.

Muslimani – obaveznici klanja kurbana u ovoj akciji daruju kurban Karađoz-begovoj medresi. Oni koji žele mogu za svoje potrebe uzeti jednu trećinu kurbanskog mesa, što je potrebno naglasiti prilikom uplate i ostaviti kontakt-podatke.

U organizaciji Karađoz-begove medrese vrši se nabavka stoke, potrebni veterinarski i sanitarni pregledi, te na šerijatski način klanje stoke.

KURBAN ZA MEDRESU može se uplatiti u Karađoz-begovoj medresi, radnim danima, od 8.00 do 14.30 sati.

Adresa škole: Karađoz-begova medresa, Sjeverni logor bb, Mostar

Cijena KURBANA ZA  MEDRESU iznosi 350,00 KM.

Uplate se mogu izvršiti i preko žiro-računa:

Primalac: Muftijstvo mostarsko

Račun broj: 160-460-014-601-2150 (Vakufska banka)

Obavezno naznačiti svrhu uplate – Uplata  kurbana za Medresu

Uplate kurbana mogu se izvršiti i preko medžlisā Muftijstva mostarskog.

KURBAN ZA MEDRESU  može se uplatiti sve do četvrtka, 30. jula 2020. godine.

Da kabul budu vaši kurbani!