Vijesti

Izvještaj o rezultatima 6. takmičenja iz Sire sa nivoa muftiluka

Odlukom direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini broj: 03-08-2-1025-6/19, na dan 11. ševval 1440. h.god./ 14. juni 2019. god. Imenovana je Komisija za pregled i dešifriranje testova sa 6. takmičenja iz Sire sa nivoa muftijstva i nivoa Rijaseta.

Komisija je zasjedala 19.6.2018. godine u periodu od 10,00 sati do 15,00 sati.

Nakon pregleda svih prispjelih testova Komisija je odredila pobjednike na muftijskom nivou sa 6. nagradnog takmičenja iz Sire i utvrdila sljedeću rang listu:


www.islamskazajednica.ba