Vijesti

Posjeta učenika crkvi Svetog Ilije Proroka

Na inicijativu prof. islamske vjeronauke Anela ef. Obradovića realizovana je posjeta katoličkoj crkvi Svetog Ilije Proroka u Stocu. Povod posjete učenika V razreda crkvi je realizacija nastavnog plana i programa gdje se u periodu mjeseca marta realizuju nastavne oblasti “Vjera nas uči da druge poštujemo” i “Katolički, pravoslavni i židovski blagdani”. Tokom posjete župnik don Rajko je učenicima pokazao unutrašnjost crkvenog objekta i muzej rukotvorina koje su simbolične za hercegovačko podneblje. Takođe su učenici imali priliku čuti o katoličkim blagdanima i običajima koje upražnjavaju. U narednom periodu planirane su posjete pravoslavnoj crkvi i sinagogi.