Vijesti

Otvorena izložba „100 rječnika bosanskog jezika“ u Mostarskoj medresi

Karađoz-begova medresa u okviru manifestacije „Dani Medrese“ u saradnji sa Institutom za jezik iz Sarajeva i Univerzitetskom bibliotekom Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru du petak 22. februara je organizirala izložbu pod simboličnim nazivom „100 rječnika bosanskog jezika“.

Na izložbi su prikazane naslovnice izdanja rječnika bosanskog jezika iz različitih historijskih perioda objavljenih jednojezično, dvojezični ili pak trojezičnio na bosanskom i komparacijama sa drugim svjetskim jezicima. Izložbu su priredili Edita Mulasomanović, rukovodilac Univerzitetske biblioteke u Mostar i dr. Jasmin Hodžić naučni saradnik na institutu za jezik u Sarajevu. Učenici i posjetitelji imali su priliku detaljnije se upoznati sa leksikografskim radom u bosanskom jeziku od vremena, Muhameda Hevaija Uskufija iz 17 stoljeća, do današnjih dana. Svaki od njih ima svoju važnost i prema ocjeni Mulaosmanović najzanimljivi je prvi oxfordski  englesko-bosanski rječnik koji je 2010. urađen po licenci svjetski renomirane izdavačke kuće.

Dr. Hodžić posjetitelje izložbe ukratko je upoznao sa historijskim obilježavanja Dana maternjeg jezika, historijskim osporavanjima bosanskog jezika i njegovoj konstantnoj reafirmaciji.  „ Ovaj dan se direktno veže za borbu i društvenu afirmaciju zakonskog prava na maternji jezika. Mi znamo da danas u Bosni i Hercegovini nemamo kod svih naroda afirmirano to pravo. Znamo da u Banjaluci i u Livnu bošnjačka djeca uče neke druge, a ne bosanski jezik“,  pored ostalog kazao je Hodžić.

Osim ovom izložbom koja će trajati do 27. februara Karađoz-begova medresa će nizom drugih kulturno vjerskih programa ispratiti 21 generaciju nakon reaktiviranja rada. Ovo je najbrojnija generacija do sada a ima ukupno 72 maturanta i maturantice.