Vijesti

Javni poziv za učešće u odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup Kuće na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović) u Stocu

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE STOLAC
Raspisuje
JAVNI POZIV
za učešće u odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup Kuće na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović) u Stocu

Ponuda treba da sadrži sljedeće:
– Tačan naziv pravnog ili fizičkog lica
– Opis djelatnosti koja bi se obavljala u prostoru
– Iznos ponude
– Način plaćanja
Ponude u zatvorenim kovertama dostaviti na adresu: Medžlis Islamske zajednice Stolac, Centar bb,  88360 Stolac, sa naznakom: „Prijava na Javni poziv – Ne otvarati“, najdalje do ponedjeljak 11.03.2019. godine do 14.00 sati.
Sastavni dio ovog poziva je i izmirenje eventualnih dugovanja i članarine prema Medžlisu Islamske zajednice Stolac.
Potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036/854-580 svakim radnim danom u periodu od 08-14 sati.