Vijesti

Održano mektebsko takmičenje na nivou Medžlisa IZ-e Stolac

U nedjelju, 9. aprila 2017. godine održano je mektebsko takmičenje na nivou Medžlisa Islamske zajednice Stolac.
Takmičenje je provedeno u dvije odvojene discipline: a) test općeg znanja b) kiraet – učenje Kur'ana gledajući i napamet.
Takmičenje se održava za dva nivoa polaznika:
1. mlađi uzrast
2. stariji uzrast
Učešće na takmičenju uzeli su predstavnici pet mekteba s područja Medžlisa IZ-e Stolac, a najbolji su:

Test općeg znanja – mlađi uzrast:
1. Lamija Šarić, mekteb Stolac
2. Asija Obradović, mekteb Gorica
3. Davud Bajrić, mekteb Rotimlja

Test općeg znanja – stariji uzrast:
1. Ahmed Haračić, mekteb Stolac
2. Almin Pehilj, mekteb Gorica
3. Rijad Balavac, mekteb Crnići / Aladinići

Kiraet – mađi uzrast:
1. Nasiha Čekić, mekteb Stolac
2. Lamija Obradović, mekteb Borojevići
3. Merjem Bajrić, mekteb Rotimlja

Kiraet – stariji uzrast:
1. Anes Serdarević, mekteb Crnići / Aladinići
2. Ajdin Eminović, mekteb Stolac
3. Davud Bajrić, mekteb Rotimlja

Takmičari koji nstavljaju takmičenje na višem nivuo:
1. Lamija Šarić, mekteb Stolac – test općeg znanja, mlađi uzrast
1. Ahmed Haračić, mekteb Stolac – test općeg znanja, stariji uzrast
2. Nasiha Čekić, mekteb Stolac – kiraet, mlađi uzrast
3. Anes Serdarević, mekteb Crnići / Aladinići – kiraet, stariji uzrast

Medžlis Islamske zajednice Stolac zahvaljuje svim učesnicima za uloženi trud i izdvojeno vrijeme, a najboljima čestita na osvojenim rezultatima, sa dovom da im Uzvišeni Allaha podari mnogo uspjeha u daljem radu i izučavanju Islama.