Vijesti

Održana skupština Medžlisa Islamske zajednice Stolac

U subotu, 4. marta 2017. godine, održana je Skupština Medžlisa Islamske zajednice Stolac. Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaje za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu.

Sjednici je prisustvovao mostarski muftija Salem –ef. Dedović. Istaknuto je da su u protekloj godini postignuti značajni rezultati u radu Medžlisa, od čega se izdvaja rad Omladinskog kruga, kao i vrlo kvalitetan rad na unapređenju vakufske imovine. Posebno je istaknuta uspješna realizacija obnove Musafirhane (Šarića hana).

Muftija je u svom obraćanju, između ostalog, odao priznanje svima koji su bili uključeni u realizaciju vjersko – prosvjetnih i kulturnih programa i aktivnosti tokom protekle godine.