Vijesti

Imovinsko pravnim pitanjima vakufa mora se posvetiti stopostotna budna pažnja

U organizaciji Vakufske direkcije i u saradnji sa Mostarskim muftijstvom u Mostaru je juče 15.12.2016. god. održano još jedno u nizu savjetovanje o koordinaciji Direkcije i medžlisa o potrebi jačanja i korištenja informacionog sistema, evidentiranja vakufskih dobara na području cijele Bosne i Hercegovine. U posebnom svjetlu na današnjem seminaru sagledavane su perspektive vakufa i tokovi tranzicijskih promjena i usaglašavanja zemljišno knjižnih dokumenata.  

Riječ je o redovnom savjetovanju koje Direkcija organizira svake godine u mnogim BH gradovima s naglaskom na edukaciju kadrova o aktuelnim zakonskim procesima. „Želja nam je da medžlisima na terenu pružimo što više valjanih informacija ali i pravnu podršku kako bi bili spremni za implementaciju donesenih zakona“, pojasnio je direktor Vakufske direkcije hafiz dr. Senaid Zajimović.  Istakao je kako većina medžlisa kadrovski nisu u mogućnosti, niti su dovoljno educirani da se odupru izazovima koje propisuju entitetski, državni i kantonalni parlamenti, pogotovo u manjem BH entitetu RS-a. „Skupština RS-a u  posljednje vrijeme je donijela set zakona imovinsko pravnog karaktera, a u pripremi je još nekoliko zakona kojima će se regulisati oblast uređenja zemljišnih knjiga i pitanja imovinsko pravnih odnosa te stoga smatramo da o tome na vrijeme trebamo upoznati odgovorne ljude u medžlisima“, rekao je Zajimović.

Prokomentirao je i činjenicu da svi ti zakoni nisu nužno i loši jer imaju svoje prednosti i mahane, kazavši da će Islamska zajednica dati sve od sebe da na vrijeme reagira i na jedne i na druge propise.  „Naši politički predstavnici bi trebali dobro obratiti pažnju na nacrte zakona koji idu u parlamentarnu proceduru i prije već se da konačna saglasnost na nacrte zakona da se konsultuju sa pravnim subjektima, nacionalnim udruženjima i vjerskim zajednicama kako bi svi mogli učestvovati u iznalaženju najpovoljnijih rješenja“, dodao je Zajimović.

Na današnjem savjetovanju Huso Salihović, pravnik u Direkciji i direktor Zajimović detektirali su mnogo problema s kojima su trenutno suočeni, iznijeli niz primjera gdje su i na koji način uspješno okončali procese očuvanja i revitalizacije vakufske imovine, no evidentno je da će im u tome trebati mnogo šira podrška. Vakufska direkcija je nadležna da vodi računa samo o imovini Islamske zajednice, ipak, u ovom akutnom trenutku, ne može se pomiriti da o privatnoj imovini Bošnjaka niko drugi ne vodi računa. „Ne smatramo da smo jedini koji treba da se bave ovom problematikom. Po našem mišljenju medžlisi na terenu rade sjajno svoj posao na zaštiti vakufske imovine. Osim toga smatram da se i drugi organi IZ-e, koliko im to vrijeme dozvoljava, dostatno bave istim pitanjima. Osim IZ-e, sa svim organima i ustanovama o imovini Bošnjaka bi trebali voditi računa i naši politički predstavnici koji donose zakonska rješenja, koja ponekad ne idu u prilog zaštiti interesa Bošnjaka. Svi smo na neki način odgovorni. Ne može Islamska zajednica općenito sama preuzeti teret zaštite imovine Bošnjaka “, poručio je Zajimović.

U zaključcima savjetovanja jednodušno je zaključeno da se imovinsko pravnim pitanjima vakufa mora posvetiti stopostotna budna pažnja i briga jer je to pitanje jedno od ključnih pitanja  budućnosti.

www.miz-mostar.com