Vijesti

Vanredna sjednica Savjeta Muftijstva mostarskog: Što hitnije održavanje lokalnih izbora u Stocu

 Na vanrednoj sjednici Savjeta Muftijstva mostarskog održanoj 13. oktobra 2016. godine u Stocu, kojom je predsjedavao mostarski muftija, a kojoj su prisustvovali svi glavni imami medžlisa Muftijstva mostarskog i direktor Karađoz-begove medrese izdato je sljedeće Saopćenje za javnost:

Savjet Muftijstva mostarskog odaje priznanje Islamskoj zajednici u Stocu i njenim pripadnicima na uloženim ogromnim naporima u obnovi džamija i vakufske imovine u ovom gradu koja je u cjelosti bila porušena tokom 1993. godine.

Uporedo sa procesom obnove vakufske imovine i kultuno-historijskog naslijeđa u vlasništvu Islamske zajednice, predanim radom i zalaganjem učinjeno je mnogo na obnovi povjerenja, mira i života na ovim prostorima.

Islamska zajednica je posvećena procesima međureligijskog dijaloga, međuvjerske saradnje i promicanja vrijednosti koje doprinose boljem, stabilnijem i sigurnijem društvu u kojem se uvažavaju različitosti, poštuje pravo drugog i drugačijeg, njegova čast i dostojanstvo.

Stolac je jedinstven primjer u čitavoj Hercegovini gdje je implementacija aneksa 7 dejtonskog mirovnog sporazuma uspješno provedena, zahvaljujući opredjeljenosti Bošnjaka koji su, svojom odlučnošću, istrajnošću, s velikom vjerom i ljubavlju, iz čistih patriotskih razloga ovom gradu vraćali nadu u zajednički život i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba i svih ostalih građana.

Nažalost, Bošnjaci Stoca kontinuirano su izloženi brojnim oblicima diskriminacije koja se prvenstveno manifestira u općinskoj državnoj administraciji gdje su od 58 uposlenika Općine njih 48 Hrvati, a od 20 pripravnika po raspisanom pozivu, primljeno je 18 Hrvata i 2 Bošnjaka, te u školstvu gdje općina diskriminira mlade Bošnjake, a najočitiji primjer je stipendiranje 40 učenika hrvatske nacionalnosti i jednog Bošnjaka. Stanje je još gore u javnim preduzećima gdje Bošnjaka skoro nema nikako. Grantom iz budžeta Općine Stolac ove godine je Župnom uredu Katoličke crkve u Stocu dodijeljeno 50.000, 00 KM, dok Islamskoj zajednici nije dato ništa.

Na području Općine realizovani su projekti komunalne infrastrukture koji su ciljano i planski zaobilazili naselja i plodnu zemlju na dubravskoj visoravni i okolini Stoca gdje žive Bošnjaci.

U Stocu je vršena i sistemska kristijanizacija javnog prostora – Starog stolačkog utvrđenog grada koji treba da bude u službi općeg dobra svih građana kao nacionalni spomenik države Bosne i Hercegovine.

Najnoviji primjer zloupotrebe javnog prostora je i postavljanje kipa Gospe u dvorištu područne škole na Hodovu koju pohađaju djeca svih nacionalnosti.

Bošnjacima Stoca nametnuta je atmosfera pritiska, podređenosti i potpune marginalizacije u javnim i društvenim sferama života, što se ipak, uz veliku volju i pribranost Bošnjaka Stoca, nije reflektiralo na međuljudske, međuvjerničke i međunacionalne odnose.

Svjesni smo da je naše društvo ranjivo, da svi trebamo pokazati zavidan nivo strpljivosti i ulaganja napora u procesu izgradnje mira, povjerenja i države u cjelini, ali to trebamo temeljiti na pravdi i pravičnosti.

Kontinuitet nesavjesne politike vlasti i odnosa prema građanima Stoca zabilježen je i u procesu priprema i realizacije oktobarskih izbora. Začuđuje nas da se i prije suda i sudskog procesa za prekid izbora optužuju i donose presude isključivo Bošnjacima Stoca, pa čak i stolačkom imamu, ustrajnom građanskom aktivisti i humanisti Ameru ef. Beći.

Pravo i pravda ne mogu biti selektivni.

Smatramo da se trebaju ispitati i istražiti sve okolnosti kontinuiteta jedne politike koja provodi segregaciju u bosansko-hercegovačkom gradu Stocu, a cijenimo da to nedvojbeno ima uzročno-posljedičnu vezu sa onim što se desilo na dan izbora.

Savjet Muftijstva mostarskog traži provođenje fer i korektnih demokratskih izbora u što skorijem vremenu gdje će se svim građanima, u slobodi, omogućiti da po savjesti izaberu svoje predstavnike u lokalnoj vlasti.

Čvrsto vjerujemo da Stolac može i mora biti mjesto susreta, dijaloga i mira među narodima i vjerama, da zahvaljujući svom bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i baštini, intelektualnom i ljudskom potencijalu, treba se graditi i razvijati u prosperitetniji centar života, iz kojeg se ne odlazi i ne iseljava, već dobija prilika za pošten rad i dostojanstven život.

www.muftijstvo-mostarsko.ba