Vijesti

Iftar za aktivne članove Islamske zajednice

Medžlis Islamske zajednice Stolac je u četvrtak 16.06.2016. organizovao iftar za članove Skupštine, Izvršnog odbora, džematskih odbora sa područja Medžlisa i aktiviste Omladinskog kruga, odnosno za aktivne članove Islamske zajednice koji kroz organe Medžlisa svojim volonterskim radom doprinose njegovom funkcionisanju i razvijanju. Nakon iftara prisutnim se obratio predsjednik Izvršnog odbora Bekir Isaković zahvalivši svima što su se odazvali na prvi iftar koji okuplja sve aktiviste Medžlisa, te što, pored svojih obaveza na svojim radnim mjestima, svojim imanjima, volonterski djeluju u organima Medžlisa i svojim nesebičnim zalaganjima doprinose kontinuiranom razvoju Islamske zajednice. Isaković je istakao kako se nakon obnova 10 džamija i 2 mesdžida, mekteba uz Carevu džamiju, te imamskih stanova došlo u situaciju da u samom centru grada imamo rehabilitaran Šarića han u izgledu koji je imao prije rušenja tokom 1993. godine, respektabilan objekat važan i za MIZ Stolac i za stanovnike Stoca, što je poboljšalo uslove za rad Medžlisa a koji da sada nisu postojali. Islamska zajednica u Stocu je svojim djelovanjem iscrpila sve kapacitete, jer nema adekvatne podrške na lokalnom nivou, nego naprotiv često se susreće sa raznim opstrukcijama u obnovi i izgradnji prijeratne imovine, nepostojanju volje od Općine za rješavanjem problema nove lokacije za harem i drugim vidovima drugačijeg tretmana povratničke populacije u odnosu na vladajuću garnituru koja pripada jednom narodu. Islamska zajednica je prepoznala u formiranju Inicijative za Stolac snagu koja je u stanju promijeniti odnos u tretmanu svih stanovnika Stoca bez obzira na etničku pripadnost, istakao je Isaković, te je prepustio riječ članu Izvršnog odbora Medžlisa i jednom od pokretača inicijative ispred OO SDA Stolac Salmiru Kaplanu. Kaplan je prisutne obavijestio o radnjama koje se poduzimaju, podsjetio prisutne na jedinstvo u borbi protiv nepravde i diskriminacije te izlazak na predstojeće izbore kako bi ono što je Inicijativa zamislila bilo na kraju i ostvareno. Iftarsko druženje je učenjem dove od strane Adem ef. Jakupovića privedeno kraju, a prisutni su poželjeli da se i dogodine vide na ovom mjestu u zdravlju i bereketu pod drugačijim političkim okolnostima.