Hutbe

Hutba mostarskog muftije u vezi s budućim uređenjem Mostara

Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela.
Onoga koga Allah na pravi put uputi – niko u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi – niko na Pravi put ne može uputiti.
Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, koga je On poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji dan.
Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se – Njemu i Njegovom Poslaniku – ne pokorava, u velikoj je zabludi.
Molimo Allaha, našeg Gospodara, da nas uvrsti među one koji su pokorni Njemu i Njegovom Poslaniku, koji žele Njegovo zadovoljstvo i koji se čuvaju Njegove srdžbe. Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo!
Draga i poštovana braćo,
Naša današnja hutba tematski je vezana za aktuelni trenutak i procese u vezi s budućim uređenjem ovoga grada.
Sve zajedno zaokuplja nas pitanje budućeg političkog uređenje Mostara i naše ukupne nacionalne bošnjačke pozicije i mjesta u njemu. Jako je to dug i težak proces, koji traje, koji uzima svoj danak u različitim sferama života kojeg živimo a kojeg smo posvetili ovome našem historijskom gradu, regionalnom i društvenom centru našeg naroda – bošnjačkog naroda, i vjerskom i kulturnom centru naše Islamske zajednice. Naš je narod sačuvao historijsku višestoljetnu društvenu, vjersku i kulturnu supstancu ovog grada, zalagao se za njegov opstanak, branio njegovo ime, i bio spreman izgrađivati ga s drugima i drugačijima. No, nad Mostarom sve ove godine, od završetka rata pa naovamo, lebdi jedan proces i jedan projekat koji bi od njega napravio grad u kojem se realizuje majorizacija i potpuna dominacija Jednih nad Drugima, što je apsolutno neprihvatljivo i što protagonistima takve ideje nije uspjelo ni u najtežim ratnim danima kada je ovaj Grad bio izložen bjesomučnom uništavanju i razaranju, a njegovi stanovnici – naročito Bošnjaci, izloženi progonima, protjerivanjima i potpunom fizičkom nestanku. Ideja Grada za samo Jedne, i dominaciju Jednih nad Drugima i Trećima i Ostalima, nažalost još uvijek živi i nema znakova da slabi i gubi na intezitetu. Stoga sada, možda na kraju jednoga velikoga maratonskog kruga, ne smiju se izgubiti volja i odlučnost, ne smiju malaksati snaga i energija, ne smije ponestati mudrosti i vještine da se strpljnjem dostignu granice jednakopravnosti ispod kojih se ne ide i oko kojih nema kompromisa.
I da se izgrađuje duh patriotizma, samopoštovanja i ljubavi prema sebi i svome, što treba biti jače od svake uskogrudnosti, sujete i nepovjerenja. Valja nam biti jedan zajednički jednistveni Saff – red i sistem, čijim imenom je nazvana jedna čitava kur'anska sura. Nije duga ta kur'anska sura, potražite je, čitajte njene poruke, u njenom početku dominira poruka da Allah voli one koji su na Njegovom putu u redovima, koji kao da su bedem čvrsti.
Redovi, bedemi i saffovi su poluge organiziranih naroda, u kojima se čuva supstanca naroda, njegova moć i slava. Bedemi i saffovi nisu safovi ako rastaču supstancu, moć, snagu, slavu i ugled naroda i naše Zajednice. Ne trebaju nam takvi safovi!
Allah Dragi toliko naglašava u Kur'anu te međuljudske vjerničke odnose, kolektivitet i ono što bi se savremenim jezikom kazalo umrežavanje i udruživanje. Jer je to osnova civilizacijskog razvoja, osnova je zdrave zajednice i njene budućnosti. Toliko nam to treba i toliko je važno da na tome ustrajno radimo i ulažemo u to, i da se nikada ne umorimo na tom putu. Zar ne vidimo da budućnost svijeta i naroda u njemu leži u njihovoj sposobnosti da se objedinjuju i udružuju u timskom radu ?
I kratka kur'anska sura Asr upečatljivo naglašava da nikada ne mogu i neće biti na gubitku oni koji vjeri pridružuju djela i koji umreženo djeluju, pomažući i ohrabrujući jedni druge u onome što se zasniva na Istini a što stalno iziskuje strpljenje, podršku i davanje nade!
Tako mi vremena, – čovjek, doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.
Nema selameta u razdruživanju, nema selameta u isključivosti i nepovjerenju! Jedna lasta ne čini ovo u svim bojama i tonovima najavljeno Proljeće!
Jedna naša divna i bistra učenica koja dijeli svoju profesionalnu sudbinu s pripadnicima onih Drugih, a koji ustrajno ističu i čuvaju samo svoje nacionalne interese u ovom Gradu, kaže mi; Muftija, Oni znaju za svoje i toga se drže, po svaku cijenu! Nažalost, mi Bošnjaci, nismo ti koji tako radimo i ponašamo se! Nemamo to, jer mi i ono kad smo jedno, i unutar njega se podvajamo i frakcionaštvu odajemo, kaže, mudro zapažajući, ova mlada djevojka!
To nije dobro, to je loša poruka, to podkopava našu moć i organizaciju svugdje i na svakom koraku. A zašto je to tako? Tako to budu bizarni i nevažni razlozi koje ljudi navode da zdrav razum i ustrojstvo svijeta koji zasniva svoju budućnost na redu, slijedu i proceduri, nikako ne može uvažiti i prihvatiti! Našem narodu u Mostaru jedan je interes i jedna potreba; da dostigne i zakuca čvrsto svoju jednakopravnost s Drugima, da to utvrdi i da to ne prepušta!
Eto to nema cijenu, to je vrijednost, stav i politika na kojoj se treba istrajavati i na kojoj se treba zasnivati bošnjačka politička pozicija u ovom Gradu!
Jer na drugoj strani postoji samo jedan plan, jedna politika i jedan interes! Stoga nije dobra slika i prizor koji gledamo i slušamo o tako izoštrenim polemikama koje se u medijskoj i javnoj sferi čuju i slušaju a koje šalju poruku o posvađanim Bošnjacima a jedinstvenim Hrvatima! Gdje smo, i dokle smo to mi, doista došli!?
Nije pitanje Mostara od jučer, ono traje, aktuelno je više od dvije decenije, i ne smije zateći na spavanju i nespremnim! Mostar nosi i teško breme mira i izgradnje života i suživota u njemu sve ove godine! Moraju se zato otvoriti i prelistati sve fascikle, ugovori i dogovori, baratati sa svim tim detaljima i momentima u svakom trenu kada ustreba! Politički predstavnici Bošnjaka moraju pokazati zrelost, i na djelu pokazati do kraja odgovoran odnos prema ovom pitanju, jer to je njihova obaveza i odgovornost! Neka svako bude na nivou odgovornosti i izvršenja zadaće i biće sve drugačije i efikasnije!
Radi budućnosti ovoga grada, bošnjačke perspektive i razvoja u njemu, nužno je da postoji usaglašen stav koji čuva njegovu cjelovitost i istrajava na rješenju koje osigurava konstitutivnu jednakopravnost svih njegovih naroda u odlučivanju i upravljanju. Bošnjački je interes da svoj utjecaj i prisustvo ojača i u drugim hercegovačkim centrima, jer se naši nacionalni interesi moraju tražiti i na prostorima širim od Mostara, i južno, i istočno i zapadno. To je pitanje aktuelizirano i dato mu je na pažnji, ali će od svega biti važniji konačni ishodi i rezultati na terenu. Oni će biti pokazatelji naše svijesti i posvećenosti obavezama i zadacima koji su pred svima nama. Od izabranih predstavnika naroda očekuje se da posvećeno rade na terenu, umrežavajući naše iseljeništvo koje prepoznaje svoje mogućnosti i nudi svoj potencijal u službu prosperitetnijeg djelovanja i snažnijeg i nacionalnog i vjerskog i kulturnog utjecaja na prostorima odakle su njihovi korijeni i porijeklo.
Gospodaru naš, Ti si naš Zaštitnik i Pomagač, pomozi nas u onome što je dobro za nas a sačuvaj nas onoga u čemu je šteta i zlo po nas. Daruj nam Svoju milost, blagoslov i oprost, nadahni nas da slijedimo ono što je najbolje za nas i da crpimo poruku iz onoga što je korisno po nas. Budi uz nas a ne budi protiv nas! Amin.

Mostarski muftija Salem -ef. Dedović, Karađoz-begova džamija, 1.april 2016.

www.muftijstvo-mostarsko.ba