Vijesti

U Sarajevu održana sjednica Vijeća muftija

U Sarajevu je 15.12.2015. god. održana peta redovna sjednica Vijeća muftija pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića kojoj su prisustvovali i članovi Rijaseta.
Vijeće je razmatralo Prijedlog Plana rada i Prijedlog Budžeta Rijaseta za 2016. godinu te donijelo Odluku o raspodjeli sredstava Fonda Bejtu-l-mal.
Razmatrajući aktuelna pitanja u radu Islamske zajednice, posebno u povratničkim džematima, Vijeće muftija je iskazalo zabrinutost zbog načina na koji se vrši implementacija Zakona o premjeru i katastru na području entiteta Rebublika Srpska zbog toga što mnogi Bošnjaci ostaju bez vlasništva nad svojom imovinom. To se dešava zbog toga što je većina stanovništva raseljena širom svijeta ali i zbog toga što se vrijeme izlaganja nekretnina na adekvatan način i blagovremeno ne oglašava od strane nadležnih organa. Vijeće muftija traži od nadležnih organa da otklone uočene nedostatke u provođenju ovog zakona te da blagovremeno i na adekvatan način oglase vrijeme izlaganja nekretnina. Vijeće muftija poziva sve Bošnjake u domovini i iseljeništvu da ulože napore u zaštiti svoje imovine i blagovremeno se informišu o toku provođenja ovog zakona.
U povodu posljednjih napada na imovinu Islamske zajednice u Republici Sloveniji Vijeće muftija je izrazilo duboku zabrinutost zbog informacija koje govore o porastu islamofobije i netrpeljivosti prema muslimanima. Vijeće muftija je izrazilo očekivanja da će demokratska evropska društva smoći snage i suprotstaviti se ovakvim neprihvatljivim pojavama.

www.rijaset.ba