Vijesti

Večeras nastupa Nova 1437. hidžretska godina

Po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, u srijedu 14. oktobra 2015. godine je 01. muharrem 1437. hidžretske godine.

Mjesec muharrem je jedan od četiri sveta mjeseca. Kaže Uzvišeni Allah, subhanehu ve te'ala:”Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta, to je prava vjera. U njima sebi nepravdu ne činite!” (Et-Tevbe, 36.)

Allah je zabranio nasilje – grijehe, u svim mjesecima tokom godine, a nasilje i grijesi u svetim mjesecima strožije su zabranjeni i teži na vagi.

Kazao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem:”Dvanaest je mjeseci u godini, a četiri su sveta, tri dolaze jedan za drugim: zul-ka'de, zul-hidždže i muharrem, i redžeb koji pada između dva džumadeta i šabana.“  (Buharija i Muslim)

Također, dobra djela Allahu su draža, imaju veću vrijednost i nagradu u svetim mjesecima.

Post u mjesecu muharremu na velikom je stepenu, čak je Allahov Poslanik potvrdio da je  post u muharremu najvredniji nakon ramazanskog posta. Kazao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem:”Najvredniji post, nakon ramazanskog, je post u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz, nakon obaveznih, je noćni namaz.” (Muslim)

Medžlis Islamske zajednice Stolac svim vjernicima želi sretnu i hairli Novu 1437. hidžretsku godinu. Molimo Uzvišenog Allaha da nam podari uspjeha, bereketa i rahatluka u životu.