Vijesti

Finalno mektebsko takmičenje: Ukupni pobjednik Sarajevsko muftijstvo

U subotu 23.05. je na Fakultetu islamskih nauka, u organizaciji Uprave za vjerska pitanja, održano osamnaesto po redu državno mektebsko takmičenje iz tri kategorije: učenje Kur'ana za mlađi uzrast učenika, za stariji i takmičenje iz općeg znanja.

Ukupni pobjednik je Sarajevsko muftijstvo, a pojedinačne rezultate donosimo u prilogu:

XVIII FINALNO TAKMIČENJE IZ MEKTEBSKE NASTAVE

POJEDINAČNI REZULTATI

KIRAET – MLAĐI UZRAST

Prezime i ime

Rođen/a

Medžlis

Muallim

Poeni

Mjesto

Omerović Harun

24.11.2003.

Tuzla Ibrahim-ef. Saletović

59,16

1

Hamidović Bilal

24.08.2003.

Sarajevo Muhamed-ef. Hafizović

58,66

2

Kozlica Muhamed

04.05.2005.

Bihać Fuad-ef. Kozlica

58,33

3

Bećoja Esma

03.11.2002.

Mostar Muhjudin-ef. Bećoja

58,00

4

Keserović Ilma

20.08.2004.

Zavidovići Emir-ef. Bečić

57,00

5

Hodžić Sumeja

05.09.2002.

Travnik Enver-ef. Žužo

55,16

6

Čaušević Hamida

07.05.2004.

Mrkonjić Grad Ilhan-ef. Šabić

53,33

7

Efendić Iman

22.03.2004.

Goražde Hafiz Harun-ef. Efendić

52,66

8

KIRAET – STARIJI UZRAST

Prezime i ime

Rođen/a

Medžlis

Muallim

Poeni

Mjesto

Suljić Mubina

24.10.2000.

Sarajevo Kenan-ef. Ovčina

59,16

1

Spahić Imran

05.01.2002.

Travnik Hafiz Ibrahim-ef. Bektaš

58,83

2

Latić Bilal

11.07.2000.

Velika Kladuša Muamer-ef. Ćatić

57,33

3

Bisljimi Hulija

09.06.2000.

Mostar Ćamil-ef. Alić

56,00

4

Špijodić Zejd

24.12.2000.

Gradačac Hafiz Kemal-ef. Mehić

55,50

5

Sprečak Mustafa

13.05.2001.

Tešanj Mirnes-ef. Alić

55,50

5

Omerdić Amina

02.04.2002.

Goražde Nisvet-ef. Omerdić

55,16

7

Dubičanac Mirza

03.11.2000.

Bosanska Gradiška Mirzet-ef. Pezer

40,16

8

 

TEST OPĆEG ZNANJA

Prezime i ime

Rođen/a

Medžlis

Muallim

Poeni

Mjesto

Begunić Lejla

05.06.1999.

Srebrenik Jasmin-ef. Begunić

49,50

1

Rahmanović Emina

01.03.2000.

Zavidovići Dževad-ef. Kurtalić

47,75

2

Isić Hamza

28.04.2000.

Mostar Muhjudin-ef. Bećoja

47,25

3

Alihodžić Medžida

08.06.2000.

Visoko Ermin-ef. Ahmić

46,75

4

Turanović Fikreta

23.02.2001.

Jajce Fikret-ef. Meštrovac

45,00

5

Halilović Elmin

03.03.2001.

Goražde Samir-ef. Mehić

43,00

6

Hadži Bojić Selma

30.08.2000.

Prnjavor Emir-ef. Softić

38,50

7

Talić Azra

01.02.2000.

Sanski Most Zijad-ef. Ašić

18,50

8

 

 

EKIPNI REZULTATI

MUFTILUK  BANJALUČKI

Red.

broj

Prezime i ime

Rođen/a

Medžlis

Muallim

Poeni

Mjesto

1.

Čaušević Hamida

07.05.2004.

Mrkonjić Grad Ilhan-ef. Šabić

53,33

8

2.

Dubičanac Mirza

03.11.2000.

Bosanska Gradiška Feriz-ef. Makić

40,16

3.

Hadži Bojić Selma

30.08.2000.

Prnjavor Emir-ef. Softić

38,50

U K U P N O

131,99

 

MUFTILUK  BIHAĆKI

Red.

broj

Prezime i ime

Rođen/a

Medžlis

Muallim

Poeni

Mjesto

1.

Kozlica Muhamed

04.05.2005.

Bihać Fuad-ef. Kozlica

58,33

7

2.

Latić Bilal

11.07.2000.

Velika Kladuša Muamer-ef. Ćatić

57,33

3.

Talić Azra

01.02.2000.

Sanski Most Zijad-ef. Ašić

18,50

U K U P N O

134,16

 

MUFTILUK  GORAŽDANSKI

Red.

broj

Prezime i ime

Rođen/a

Medžlis

Muallim

Poeni

Mjesto

1.

Efendić Iman

22.03.2004.

Goražde Hafiz Harun-ef. Efendić

52,66

6

2.

Omerdić Amina

02.04.2002.

Goražde Nisvet-ef. Omerdić

55,16

3.

Halilović Elmin

03.03.2001.

Goražde Samir-ef. Mehić

43,00

U K U P N O

150,82

MUFTILUK  MOSTARSKI

Red.

broj

Prezime i ime

Rođen/a

Medžlis

Muallim

Poeni

Mjesto

1.

Bećoja Esma

03.11.2002.

Mostar Muhjudin-ef. Bećoja

58,00

3

2.

Bisljimi Hulija

09.06.2000.

Mostar Ćamil-ef. Alić

56,00

3.

Isić Hamza

28.04.2000.

Mostar Muhjudin-ef. Bećoja

47,25

U K U P N O

161,25

 

MUFTILUK  SARAJEVSKI

Red.

broj

Prezime i ime

Rođen/a

Medžlis

Muallim

Poeni

Mjesto

1.

Hamidović Bilal

24.08.2003.

Sarajevo Muhamed-ef. Hafizović

58,66

1

2.

Suljić Mubina

24.10.2000.

Sarajevo Kenan-ef. Ovčina

59,16

3.

Alihodžić Medžida

08.06.2000.

Visoko Ermin-ef. Ahmić

46,75

U K U P N O

164,57

 

MUFTILUK  TRAVNIČKI

Red.

broj

Prezime i ime

Rođen/a

Medžlis

Muallim

Poeni

Mjesto

1.

Hodžić Sumeja

05.09.2002.

Travnik Enver-ef. Žužo

55,16

5

2.

Spahić Imran

05.01.2002.

Travnik Hafiz Ibrahim-ef. Bektaš

58,83

3.

Turanović Fikreta

23.02.2001.

Jajce Fikret-ef. Meštrovac

45,00

U K U P N O

158,99

MUFTILUK  TUZLANSKI

Red.

broj

Prezime i ime

Rođen/a

Medžlis

Muallim

Poeni

Mjesto

1.

Omerović Harun

24.11.2003.

Tuzla Ibrahim-ef. Saletović

59,16

2

2.

Špijodić Zejd

24.12.2000.

Gradačac Hafiz Kemal-ef. Mehić

55,50

3.

Begunić Lejla

05.06.1999.

Srebrenik Jasmin-ef. Begunić

49,50

U K U P N O

164,16

 

MUFTILUK  ZENIČKI

Red.

broj

Prezime i ime

Rođen/a

Medžlis

Muallim

Poeni

Mjesto

1.

Keserović Ilma

20.08.2004.

Zavidovići Emir-ef. Bečić

57,00

4

2.

Sprečak Mustafa

13.05.2001.

Tešanj Mirnes-ef. Alić

55,50

3.

Rahmanović Emina

01.03.2000.

Zavidovići Dževad-ef. Kurtalić

47,75

U K U P N O

160,25

EKIPNI POREDAK

Muftiluk

Poeni

Mjesto

Sarajevski

164,57

1

Tuzlanski

164,16

2

Mostarski

161,25

3

Zenički

160,25

4

Travnički

158,99

5

Goraždanski

150,82

6

Bihaćki

134,16

7

Banjalučki

131,99