Hutbe

Hutba: Mladiću, upoznaj svoga Poslanika, s.a.v.s.

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova! Neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove plemenite ashabe kao i sve njegove sljedbenike do Sudnjeg dana.

Zaista najbolje provedeno vrijeme, i iskorišteni sati su u izučavanju Poslanikovog života. Dok čitaš Poslanikov životopis imaš osjećaj da si dio tog vremena. Nemoguće je spoznati vjeru Islam bez upoznavanja Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Zaista je njegov život ispravan i siguran putokaz koji vodi ljude uspjehu i sreći. Njegova uloga je bila da prenese vjeru od Uzvišenog Allaha, da nam je objasni i svojim djelima pokaže kako da živimo islam.

Poslanikovo ime je Muhammed sin Abdullaha sin Abdulmuttaliba sin Hašima. Ime mu je nadio djed Abdulmuttalib i majka Amina, sa željom da ga Allah hvali na nebesima i stvorenja na Zemlji. On je pohvaljen kod Allaha, jer je Njegov bezgriješni poslanik, Njegov dobri i plemeniti rob, i najodabraniji među ljudima. Muhammed, s.a.v.s., je pohvaljen i kod ljudi, jer je blizak srcima i drag dušama, on je milost svjetovima i neizmjerna blagodat čovječanstvu.

Potiče iz arapskog  plemena Kurejš, iz grada Mekke u Saudijskoj Arabiji. Pleme Kurejš poznato je po časti, plemenitosti i posebnom položaju među Arapima, i zauzimali su važne funkcije. U vezi svoga časnog porijekla Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

 ”Zaista je Allah odabrao Kenanu od Ismailovih potomaka, i odabrao je Kurejš od Kenane, između Kurejša odabrao je Benu-Hašim, a između Benu-Hašima odabrao je mene.” (Muslim, 4 / 1782)

Bilježi Ahmed od Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu ‘anhu, da je rekao:

”Zaista je Allah pogledao u srca svih ljudi, pa je vidio da je Muhammedovo srce najbolje, te ga je odabrao sebi i poslao ga sa poslanicom.”

Abdulmuttalib je Aminu, Vehbovu kćerku, izabrao Abdullahu za suprugu. Bila je najplemenitija i najuglednija Kurejšijka. Isprosili su je za njega i oni su sklopili brak. Ona je u Mekki i zanijela Poslanika, s.a.v.s. Allah je htio da Poslanik bude od najuglednijih ljudi po porjeklu, i najčasnijeg naroda i plemena.  Nedugo nakon toga Abdulmuttalib je poslao Abdullaha u Medinu da trguje. Umro je u Medini i ukopan je tamo. To se dogodilo prije Poslanikovog rođenja.

Historičari se slažu da je Poslanik rođen u ponedjeljak u Godini slona (570 ili 571 god.) Međutim, postoji razilaženje oko datuma i mjeseca rođenja, najispravnija predaja je od Ibn Ishaka, a to je, dvanaesti rebi’u-l-evvel. (Fikhu Es-Sireti, šejh Muhamed El-Gazali, Es-Siretu-n-nebevijjetu-s-sahiha, Dr. Ekrem Dija Omeri)

Poslanikov otac je umro dok je Poslanik bio u utrobi majke. Majka mu je umrla kada je imao šest godina. Nakon majčine smrti o njemu se brinuo njegov djed Abdulmuttalib. Kada je Božiji Poslanik navršio osam godina, umro je i Abdulmuttalib. Poslije Abadulmuttaliba Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ostao sa svojim amidžom Ebu Talibom.

Allahovom voljom Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ostao rano bez roditelja, jer je Allah htio da ga On odgoji i pripremi za veliku i odgovornu ulogu. Bio je dijete, ali ne kao druga djeca. Allah ga je sačuvao od bilo kakve nepromišljenosti, lošeg ahlaka, ružnih svojstava i postupaka. Kaže Poslanik u hadisu koga prenosi Abdullah b. Mesu’d, r.a.:

”Moj gospodar me je odgojio i najbolji mi odgoj dao”!

(Hadis bilježi Ibnus-Semani u djelu Edebul-imlai).

Zato je on čovjek najljepšeg morala, najistinitijeg govora, najispravnijeg puta, najpravednije presude, najdarežljivije ruke, najbogobojazniji, najmilostiviji među ljudima, najbolje vjere. Ko god bi ga vidio, odmah bi ga zavolio, a onaj ko bi ga upoznao, poštovao bi ga. Allah je njegovo srce učinio postojanim i nikada sa Pravog puta skrenuo nije, sačuvao je njegove oči od gledanja u zabranjeno i njegov jezik, tako da je samo istinu govorio i onda kad se šalio.

Bio je najljepšeg izgleda lica i stasa, najinteligentniji, i u govoru najrečitiji. Bio je vrlo poverljiv i pouzdan. Uvidjevši njegove plemenite osobine, njegovu ljudskost i karakter, prozvali su ga    ”El-Emin”, što znači povjerljivi, pouzdani. Zemljom bolji čovjek nije hodio. Bolji čovjek poslije njega neće doći. Nikada u životu nije slagao, niti je poznato da je ikada učinio bilo kakav grijeh.

Allah je za njega kazao: ”Ti si, uistinu, na najvećem stupnju morala.” (El-Kalem, 4)

Prenosi Ibn Ishak, sa dobrim lancem prenosilaca, da su ashabi zamolili Poslanika da im ispriča nešto o sebi. Pa je Poslanik rekao:

”Da, ja sam molba moga praoca Ibrahima i radosna vijest brata moga Isaa. Moja majka je, kad me je zanijela, vidjela kako je iz nje izišla svjetlost koja je obasjala dvorove Šama. Dat sam na dojenje u pleme Benu Sa'da b. Bekra. Dok sam čuvao ovce došla su mi iznenada dva čovjeka u bijeloj odjeći. Nosili su zlatan leđen pun leda. Potom su me uzeli i rasporili mi stomak. Izvadili su mi srce i rasjekli ga, pa iz njega izvadili crni ugrušak i bacili ga. Onda su mi srce i stomak prali onim ledom sve dok ih nisu dobro oprali. Zatim je jedan od njih rekao onom drugom: ”Izvagaj ga sa desetoricom iz njegova ummeta!” on me izvagao sa njima, i ja sam pretegao! ”Izvagaj ga sa stotinom od njegova ummeta!”, opet je rekao onaj. Izvagao me, i opet sam ja pretegao! ”Pusti ga!”, rekao je onaj. ”Allaha mi, da ga izvagaš sa cijelim njegovim ummetom, i tada bi on pretegao!” ( Siretu Ibn Hišam, 1/175, Es-Siretu, Ibn Kesir, 1/299)

Kad je Poslanikovo plemenito srce oprano, pa koliko je onda potrebno da mi svoja srca peremo i čistimo? Svakoko, srce treba čistiti, liječiti i popravljati. Ako srce ne osjeća slast i zadovoljstvo u pokornosti Allahu i Poslaniku, onda u njemu ima bolesti, treba ga liječiti.

Mladiću, tvoja  najveća obaveza je poznavanje tvoje vjere. Poznavanje vjere i primjenjivanje njenih načela najbolje učimo na primjeru Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Uistinu je poslanik Muhammed praktični prikaz islama, samo njegov put vodi ka Allahu i Džennetu, što je glavni cilj svakog muslimana i muslimanke.

Molim Uzvišenog Allaha da budemo pokorni Njemu i Njegovom Poslaniku, da zaradimo Džennet i budemo u društvu vjerovjesnika, šehida i dobrih ljudi, amin!

Glavni imam, Mersed ef. Šabanović

Sultan Selimova (Careva) džamija

Stolac, 2. januar 2015. godine