Vijesti

Karađoz-begova medresa pobjednica takmičenja iz bosanskog jezika i književnosti

Prvo takmičenje iz Bosanskog jezika i književnosti održano je 6. decembra 2014. godine u Karađoz-begovoj medresi. Takmičenje je priređeno za učenike srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, a organizovali su ga: Pedagoški zavod Mostar, Karađoz-begova medresa i Asocijacija srednjoškolaca Grada Mostara. Pri svečanom činu otvorenja takmičenja, profesorima i takmičarima obratili su se prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, prof. Sabaheta Bijedić, direktorica Pedagoškog zavoda Mostar, Emina Kapetanović, predsjednica Asocijacije srednjoškolaca Grada Mostara, te mr. Nusret Omerika, savjetnik za Bosanski jezik i književnost pri Pedagoškom zavodu Mostar.

Takmičenje se sastojalo od izrade testa, koji su zajedno rješavali svi članovi ekipe, a broj članova svake ekipe bio je 5.

Nakon ispravljenih testova i izlaganja rezultata, stanje na pobjedničkom tronu bilo je sljedeće:

1. mjesto Karađoz-begova medresa Mostar,

2. mjesto Druga gimnazija Mostar,

3. mjesto Mašinsko-saobraćajna škola Mostar.

Pobjedničku ekipu Karađoz-begove medrese činili su: Mirza Bašić, Dženeta Mezić, Nejra Čolak, Medina Perva i Sadžida Jelovac, predvođeni profesorima Harunom Macićem i Lejlom Mušić, koji su doprnijeli da se Karađoz-begova medresa nađe na 1. mjestu.

M.M.

www.rijaset.ba