Vijesti

Direktori Uprava Rijaseta IZ

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 25. oktobra 2014. godine na prijedlog reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića imenovao je direktore uprava Rijaseta.

Za direktore uprava imenovani su mr. Nusret Abdibegović, direktor Uprave za vjerske poslove, dr. Amir Karić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku, Razim Čolić, direktora Uprave za vanjske poslove i dijasporu, Ismail Smajlović, direktor Uprave za administrativne i pravne poslove i Zejnil Rebihić, direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove. Donosimo kraće izvode iz njihovih biografija.

Direktor Uprave za vjerske poslove mr. Nusret Abdibegović

Nusret Abdibegović rođen je 18. novembra 1957. godine u Pruscu kod Donjeg Vakufa gdje je i pohađao osnovnu školu. Srednje obrazovanje stekao je u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu 1977. godine. Diplomirao je na Šerijatskom fakultetu Univerziteta u Medini 1986. godine, a magistrirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2002. godine. Oženjen je i ima dvoje djece.

Prvo radno iskustvo stekao je radeći kao imam u džematu Glavice Medžlis Islamske zajednice Bugojno od 1977. do 1978., a kao imam radio je još u u džematu Voljevac, džematu Hadžialibegove džamije te Sulejmanije džamije. U periodu od 1987. do 1993. Bio je glavni imam za područje Medžlisa Travnik, Novi Travnik i Vitez, a od 1993. do 2014. godine obnašao je dužnost muftije travničkog. Govori arapski jezik.

U periodu od 1994. do 2013. godine dodatno je angažovan kao profesor u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku, predsjednik Upravnog odbora iste, predsjednik Organizacionog odbora Dani Ajvatovice, glavni vodić hadžija kopnenim putem, član Komisije za hadždž, šef Ureda za hadždž, član Vijeća za fetve, član Rijaseta, predsjednik Disciplinske komisije Rijaseta.

Učesnik je nekoliko naučnih skupova i konferencija od kojih su najznačajnije Ajvatovica ‘94- simpozij hadisa; Ajvatovica ‘95-Bog neće izmjeniti stanje jednog naroda dok se taj narod ne izmjeni u sebi; Euro-azijska šura; islamska tradicija Bošnjaka, izvori, razvoj, institucije i perspektive; Život i djelo dr. Ahmeda Smajlovića; program rada kandidata za reisu-l-ulemu Islasmke zajednice u BiH, Međunarodni samit o miru i pomirenju. Autor je udžbenika za medrese Fikh 1 i 2, te brojnih članaka, a neki od njih su: Bajramske radosti, stradanja i zaboravi; Muhammed a.s.-učitelj i odgajatelj duše; Kodeks porodičnog prava, Džamija,džemat i hutba; srednjovjekovna Bosna-Traganje za identitetom.

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku dr. Amir Karić

Amir Karić rođen je u Vranovićima kod Gračanice 23.03.1971. godine, gdje je pohađao osnovnu školu. Srednje obrazovanje je stekao u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu 1989. godine. Diplomirao je na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu, a magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Oženjen je i ima troje djece.

Prvo radno iskustvo stekao je radeći kao imam, hatib i muallim na području Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik od 1989. do 1990. godine, a od 1997. do 2000. Godine, kao profesor radio je u Behram-begovoj medresi. U periodu od 2000. do 2013. godine obnašao je dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, kada je preuzeo dužnost rukovodioca Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Pohađao je nekoliko stručnih seminara i akademskih programa u zemlji i inozemstvu, od kojih su najvažniji u SAD-u, na Univerzitetu Mizuri u Kolumbiji, Kornel Univerzitetu te Klaifornijskom Univerzitetu u Santa Barbari. Autor je dvije knjige, deset stručnih i naučnih radova, te nekoliko desetina recenzija, eseja i tekstova druge vrste. Nakon izbora u zvanje docenta na državno-pravnoj naučnoj oblasti, od 2011. godine je i predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

U proteklih deset godina bio je član nekoliko upravnih odbora privrednih društava, naučnih ustanova, ustanova kulture i sprtskih klubova, a od 2010. do 2013. bio je i član Sabora Islamske zajednice u BiH.

Direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Razim Čolić

Razim Čolić rođen je u Mionici kod Gradačca 14. juna 1963. godine , gdje je pohađao osnovnu školu. Srednje obrazovanje stekao je u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Diplomirao je na Islamskom Internacionalnom Univerzitetu Islamabad u Pakistanu 1990. godine, a dodatno obrazovanje stekao na međunarodnom Univerzitetu Mizuri-Kolumbija u SAD-u. Oženjen je i ima petero djece.

Prvo radno iskustvo stekao je radeći kao glavni imam u Konjicu i Brčkom od 1990. do 1992. godine. U periodu od 1994. do 1998. godine radio kao drugi sekretar Ambasade BiH u Rijadu Saudijska Arabija, nakon čega je od 1998. do 2005. godine radio kao profesor engleskog jezika u Behram-begovoj medresi, obavljajući istovremeno i dužnost pomoćnika direktora za kontakte sa zemljama islamskog svijeta, te pomoćnik za tehnički razvoj Behram-begove medrese u Tuzli. Za ambasadora BiH u Kraljevini Saudijskoj Arabiji imenovan je 2005. godine gdje ostaje sve do 2012. godine kada preuzima dužnost Šefa Kabineta reisu-l-uleme.

Učesnik je međunarodnih sastanaka i konferncija kao član BiH delegacije na Ministarskom sastanku OIC-a u Islamabadu, Pakistan 2007. godine, član BiH delegacije na Samitu OIC-a u Dakaru, Senegal 2008. godine, šef BiH delegacije na Ministarskom sastanku OIC-a u Kampali, Uganda 2008. godine, Član BiH delegacije na Ministarskom sastanku OIC-a u Damasku, Sirija 2009. godine. Organizovao je ili učestvovao u pregovorima o bilateralnim sporazumima od kojih su najznačajniji: Pregovori o postizanju sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Kraljevine Saudijske Arabije; Pregovori o postizanju sporazuma o zaštiti investicija između BiH i Kraljevine Saudijske Arabije; Pregovori o kreditu Saudijskog razvojnog fonda za potrebe Kliničkog centra u Sarajevu i Mostaru; Pregovori o kreditu Saudijskog razvojnog fonda za potrebe izgradnje saobraćajne zaobilaznice u Zenici i priključenje na autoput Vc; Pregovori o kreditu Saudijskog razvojnog fonda za potrebe stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih osoba; Pregovori o kreditu Saudijskog razvojnog fonda za potrebe izgradnje administrativnog sjedišta općine Srebrenik.

Aktivno govori, čita i piše engleski i arapski jezik i služi se ruskim jezikom.

Direktor Uprave za administrativne i pravne poslove Ismail Smajlović

Ismail Smajlović rođen je u Glumini kod Zvornika 17. aprila 1964. godine, gdje je pohađao osnovnu školu. Srednje obrazovanje je stekao u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu 1983. godine. Diplomirao je na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu, gdje je nastavio i postdiplomski studij na Katedri za psihologiju i pedagogiju. Oženjen je i ima troje djece.

Prvo radno iskustvo stekao je radeći kao imam, u gradskom džematu u Sanskom Mostu 1983. godine u Hamza-begovoj džamiji sve do odlaska na služenje vojnog roka. Kao imam radio je i u džematu Bilalići Odbor islamske zajednice Teočak, gradskom džematu općine Kreševo gdje je obnašao i dužnost vjerskoprosvjetnog referenta za područje Odbora Islamske zajednice Kreševo, a od 1990. kao imam radio je u džematu Hrasnica u Sarajevu.

U periodu od 1996. do 1998. godine obnašao je dužnost glavog imama u Odboru Islamske zajednice Sarajevo, nakon čega je radio u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu do 1999. godine, kada je imenovan za vojnog muftiju gdje je ostao sve do aprila 2014. godine.

Učestvovao je u radnoj grupi za uspostavu vjerske službe u vojsci i izradi potrebnih dokumenata na kojima se temelji i razvija djelatnost Vojnog muftijstva. Autor je posebnih izdanja Priručnik za rad imama u vojsci i zbornika radova pod nazivom Europian Muslims Today, te jedan od autora Zbornika radova okruglog stola Imamska služba u vojsci, kao i velikog broja objavljenih radova u glasilima Islamske zajednice (Zbornici, Glasnik, Preporod, Muallim, Novi Horizonti i sl.) kao i drugim listovima (Bošnjak, Oslobođenje i dr.). Učesnik je brojnih međunarodnih konferencija gdje su tretirane teme vjerskog identiteta muslimana u razvijenim zemljama i organizaciji vjerske službe u vojsci.

Direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove Zejnil Rebihić

Zejnil Rebihić rođen je u Travniku 08. februara 1982. godine gdje je završio osnovnu školu. Srednje obrazovanje stekao je u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku 2002. godine. Zvanje diplomirani ekonomista stekao je na Internacionalnom islamskom univerzitetu u Maleziji 2007. godine. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje radi na tezi Islamsko Bankarstvo i finansije.

Radno iskustvo započeo je 2008. godine u Bosna Bank Internacional dd u Sarajevu gdje radi u Sektoru za operacije na poslovima: saradnika za izdavanje garancija i akreditiva, dokumentarno poslovanje, operacije u unutrašnjem platnom prometu, operacije u međunarodnom platnom prometu. U Sektoru za poslovanje sa stanovništvom obavlja sljedeće poslove: saradnik za analizu finansiranja, poslovi na akviziciji novih klijenata, realizacija odobrenih finansiranja, operativni rad sa dokumentacijom. Također obavlja i poslove u Sektoru za poslovanje sa pravnim licima: rad na akviziciji novih klijenata, analiza finansiranja, rad na projektnim finansiranjima, implementacija finansiranja, praćenje kašnjenja u naplati, implementacija posebnih kreditnih linija u kojima je Banka uzela svjetsko učešće (Među njima kreditna linija Svjetske Banke, Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, kao i kreditne linije Republike Turske), aktivnosti u okviru Sarajevo Business Foruma (uspostavljanje kontakata sa međunarodnim biznisima i investitorima), aktivno učešće u poboljšanju procesa rada i obrade zahtjeva, praćenje trendova u poslovnom okruženju u BiH i regionu.

Učesnik je većeg broja domaćih i međunarodnih seminara, a neki od njih su: 2009 – Commerz Bank Frankfurt – Seminar na temu trendovi dokumentarnog poslovanja te prilagođavanje proizvoda ekonomskim trendovima; 2011. Seminar održan u Banka Asya Turska upravljanje risk menadžmentom u Islamskim Bankama; 2014 – Albaraka Turk Participation Bank – Edukacija je održana u Al baraka Banci u Turskoj i trajala je mjesec dana. Cilj edukacije je bio da se uradi on job trening; 2009 – Udruženje Banaka – Seminar je održan na temu uloge dokumentarnog poslovanja u biznisu; 2013 – Udruženje Banaka – Seminar održan na temu risk menadžmenta u bankama te načini kalkulacije; te BBI Akademije 2009. i 2010. na teme: Kreditna analiza fizičkih lica; Dokumentarno poslovanje; Upravljanje deviznim pozicijama u BBI Banci; Razvoj islamskog bankarstava.

 

www.rijaset.ba