Vijesti

Usvojen Izvještaj o radu Rijaseta i potvrđeno imenovanje zamjenika Reisu-l-uleme i muftija

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pod predsjedavanjem Safeta Softića, održao je  u subotu 26. aprila 2014. u Sarajevu IX. redovnu sjednicu na kojoj su usvojeni izvještaji o radu Rijaseta u 2013. godini i potvrđeno imenovanje zamjenika Reisu-l-uleme i muftija.

Uvodno obraćanje o radu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u 2013. godini imao je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, koji je istakao najznačajnije aktivnosti Rijaseta kao što su početak reformskih procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice, podrška povratničkim džematima, materijalno jačanje Islamske zajednice, izrada godišnjih planova i programa rada. Reisu-l-ulema je pozvao sabornike da usvoje Izvještaj o radu Rijaseta i finansijski izvještaj za 2013. godinu, kojeg je obrazložio rukovodilac Računovodstveno-finansijske službe Rijaseta Muhedin Garanović. Nakon diskusija po ovoj tačci dnevnog reda ovi izvještaji su jednoglasno usvojeni.

Potom je Reisu-l-ulema, shodno svojim ustavnim ovlaštenjima, ističući da je mjesto zamjenika Reisu-l-uleme upražnjeno i da su muftijama istekli mandati te je stoga potrebno izvršiti imenovanja, sabornicima predložio imenovanje mr. Huseina ef. Smajića, dosadašnjeg sarajevskog muftije, za zamjenika Reisu-l-uleme, te zatražio potvrdu za njegovo imenovanje muftija: dr. Enesa ef. Ljevakovića za muftiju sarajevskog, dr. Osmana ef. Kozlića za muftiju banjalučkog, dr. Ahmeda ef. Adilovića za muftiju travničkog, Hadisa ef. Pašalića za muftiju vojnog, Salema ef. Dedovića za muftiju mostarskog, Remziju ef. Pitića za muftiju goraždanskog, Hasana ef. Makića za muftiju bihaćkog, mr. Ejuba ef. Dautovića za muftiju zeničkog, dr. Nedžada ef. Grabusa za muftiju ljubljanskog i Muamera ef Zukorlića za muftiju sandžačkog. Muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović je ranije imenovan za muftiju.

 Sabornici su dali punu podršku prijedlogu Reisu-l-uleme i potvrdili imenovanje zamjenika Reisu-l-uleme i muftija, nakon čega su imenovane muftije pred Reisu-l-ulemom dale svečanu izjavu koju je pročitao predsjednik Sabora Safet Softić.

 Reisu-l-ulema se još jednom zahvalio sabornicima na povjerenju i potom iskazao uvjerenje da će sve muftije sa puno sabura raditi svoj posao, opravdati dobijeno povjerenje i nositi emanet u duhu šerijatskih propisa, kao što su to i ranije činile muftije na ovim prostorima.

(www.rijaset.ba)

Biografija novoimenovanog mostarskog muftije

Salem ef. Dedović  rođen je 7. aprila 1976. godine u  Nevesinju. Osnovnu školu završio u rodnom mjestu. Gazi Husrev-begovu medresu završio 1996. godine.

U novembru 2001. godine  diplomirao na Općem odsjeku  Fakulteta arapskog jezika Univerziteta Al-Azhar u Kairu. Položio sve ispite predviđene planom i programom Postdiplomskog studija  Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, i pod vodstvom mentora doc. dr. Mustafe Hasanija, na katedri šerijatskog prava, priprema magistarski rad u oblasti vakufa.

Odmah po završetku studija u Kairu vraća se u domovinu i stavlja na raspolaganje Islamskoj Zajednici u Mostaru. Preuzima dužnost imama, hatiba i muallima u Lakišića džamiji u Mostaru, a potom je kraći period bio vršilac dužnosti glavnog imama i imama, hatiba i muallima u  Stocu. U Gimnaziji Mostar radio je kao redovni profesor islamske vjeronauke i arapskog jezika.

Jednu akademsku godinu radio je kao asistent na predmetu arapski jezik na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Dvije školske godine kao spoljni saradnik radio je kao profesor arapskog jezika u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru. Pedagoški zavod Mostar imenovao ga je savjetnikom za arapski jezik za škole na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Od 1. septembra 2006. godine obavlja dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Mostar.
Deset godina vodi edukativno – odgojni projekat Kurs islama za srednjoškolce koji se realizira u okviru aktivnosti Omladinskog kruga Rijaseta Islamske Zajednice.

Rukovodio projektom osnivanja Medžlisove predškolske odgojno –obrazovne ustanove, vrtića „Zemzem“,od ideje do realizacije.
Predsjednik je upravnog odbora ovog vrtića.

U  njegovom mandatnom periodu na mjestu Glavnog imama u Mostaru, sa timom saradnika, pokrenuo brojne kreativne projekte s ciljem afirmacije mektebske nastave, utemeljio organizirani sistemski rad sa ženskom populacijom u džematu  kroz  Kulturno –edukativni centar “Sehara” , te rad s mladima kroz projekat “Info –servisa za mlade”.

Zajedno sa muftijom mostarskim i direktorom Medrese u Mostaru vodio projekat osnivanja Centra za učenje Kur'ana.

Bavi se prevodilačkim radom. S arapskog jezika kao prevodilac učestvovao u prevođenju osam djela iz biblioteke poznatog egipatskog učenjaka Muhammeda Ša'rawiya: „Halal i haram“, „Isra i Miradž – velika mu'džiza“, „Sihir i zavist“, „Nevidljivi svijet“, „Primljeni hadž“, „Nafaka“, „Kraj svijeta“, „Žena u Kur'anu“.

Učestvovao u projektu prevođenja djela „Fetve od šejhu-l-islama Ibn Tejmijje“. Preveo na bosanski jezik pripovjetku  „Svjetiljka Ummu Hašim“ egipatskog književnika Jahje Hakkija. Tekstove i hutbe objavljivao je u Preporodu, Glasniku i Godišnjaku Medžlisa IZ Mostar.

Vrlo aktivno sudjelovao u brojnim projektima međureligijske saradnje, a posebno na planu organiziranja seminara, radionica i kampova za mlade iz svih religijskih zajednica grada Mostara.

U okviru kulturne saradnje i razmjene  između AR Egipat i grada Mostara tri godine je rukovodio organiziranjem kulturne manifestacije „Dani Egipta“.

Učestvovao u brojnim projektima stručnog i profesionalnog usavršavanja, koji su imali za cilj usvajanje novih metodoloških principa u radu i komuniciranju sa ljudima, kao i na projektima koji su imali širi društveni značaj i važnost: RWCT – Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja, Education for peace – Obrazovanje za mir, u okviru ovog projekta stekao je zvanje stručnog savjetnika, Exploring Humanitarian Law (Istraživanje međunarodnog humanitarnog prava).

 Govori i piše arapskim jezikom, te se služi engleskim jezikom.  Član je Sabora u aktuelnom sazivu, i zamjenik predsjednika Komisije za vakuf. Oženjen je i otac jednog djeteta.

(www.miz-mostar.com)