Vijesti

Medžlis IZ Stolac obnavlja Musafirhanu i mijenja krov Careve džamije

Kraj mjeseca oktobra ove godine u Stocu će trajno ostati zapisan u historiji ovoga grada. Svečano je okončana rekonstrukcije arhitektonskog nasljeđa koju je finansirala Evropska unija preko federalnog Ministarstva kulture i sporta. Ovim projektom zaštićen je stari grad Vidoški, obnovljeno pet mlinica, tri mosta i Šarića kuća. Šarića kuća i mostovi su i ranije obnavljani tako da je projektom njihova obnova samo finalizirana. Sve ove građevine su u kategoriji nacionalnih spomenika.

U isto vrijeme u Stocu traje obnova još dva nacionalna spomenika u vlasništvu Islamske zajednice: u ratu porušene, Musafirhana (vakuf silahdar Husein-paše Šarića) i ponovo Careve džamije. Obnova Musafirhane je od prvorazrednog značaja za rad i funkcionisanje Medžlisa Islamske zajednice Stolac. Musafirhana je prije mjesec dana ozidana, a pokrivena pločom prije petnaestak dana. Trenutno su u toku zanatski radovi. Radnici će tokom zime moći ugraditi unutrašnje fasade i ostale poslove koji su predviđeni projektom. „Mi čvrsto vjerujemo da ćemo Musafirhanu moći svečano otvoriti u maju naredne godine“, kazao je predsjednik Medžlisa IZ Stolac Bekir Isaković.

Nažalost, zbog ukazane potrebe Medžlis IZ Stolac je morao ući u još jedan građevinski poduhvat. Morali su promijeniti cijeli krov na Carevoj džamiji jer joj je kamena ploča ispucala. Sastavni dijelovi krovne ploče nisu bili dovoljno dobro urađeni da spriječe prokišnjavanje u džamijsku unutrašnjost. Neke drvene krovne konstrukcije su protruhle tako da su u Medžlisu IZ Stolac izmjeni krova morali dati prioritet. U protivnom bi propadanje krova ove zime bilo još veće. Careva džamija je prva obnovljena u Stocu i imala je prvorazrednu ulogu u povratku Bošnjaka u ovaj grad. Izgrađena je i svečano otvorena prije deset godina (2003.).

www.rijaset.ba