Vijesti

Obavještenje o održavanju vanrednih izbora za džematski odbor Stolac

 

Medžlis IZ Stolac obavještava džematlije džemata Stolac da su članovi džematskog odbora izabrani na izborima 2010. godine podnijeli pismene ostavke koje je prihvatio Izvršni odbor Medžlisa IZ Stolac.

Izvršni odbor Medžlisa IZ Stolac je imenovao Povjereništvo u sastavu:

 1. Orhan Tikveša
 2. Hamza Hasić
 3. Edin Šetka

Zadatak Povjereništva je da obavlja poslove iz nadležnosti džematskog odbora do izbora novog džematskog odbora.

Na sjednici održanoj 20.03.2013.godine Izvršni odbor Medžlisa IZ Stolac je donio odluku o raspisivanju vanrednih izbora za džematski odbor Stolac zbog nastale situacije i u skladu sa članom 16. i 17. Izbornih pravila IZ u BiH utvrdila kandidatsku listu za članove džematskog odbora Stolac u sljedećem sastavu:

 1. Orhan Tikveša
 2. Azer Peco
 3. Adnan Gerin
 4. Nedžad Čerkez
 5. Jasmer Medar
 6. Edib Elezović
 7. Ahmed Mehmedbašić
 8. Smajo Ovčina
 9. Avdo Čekro
 10. Almir Topić
 11. Meša Šarić
 12. Smajo Hodžić

Izbori za članove džematskog odbor Stolac će se održati u petak 29.03.2013. godine u prostorijama Medžlisa IZ Stolac.

Glasanju mogu pristupiti svi pripadnici džemata Stolac koji su navršili 18 godina što potvrđuju važećim dokumentom sa slikom.

Biračko mjesto će biti otvoreno za glasanje u periodu od 09.00 do 19.00 sati.

Bira se 6 (šest) članova džematskog odbora dok je imam džemata Stolac član džematskog odbora po položaju.

Pozivaju se sve džematlije sa pravom glasa da uzmu učešće u izborima i molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da nam svima da bereket i da nas obaspe svojom neizmjernom milošću te da budemo bolji muslimani. Amin!