Vijesti

Dvadeset kratkih zanimljivosti o islamu

 1. Namaz osmorice u džematu bolji je kod Allaha od stotinu pojedinačnih namaza ¤
 2. Ženi nije dozvoljeno da pušta nekog u kuću, bez muževog dopuštenja ¤
 3. Onaj ko se oženi uz mehr (vjenčani dar) koji nema nemjeru isplatiti je bludnik ¤
 4. Oni koji se druže sa Kur'anom, u društvu su sa Allahom i svitom Njegovih probranika (meleka) ¤
 5. Muslimani i muslimanke trebaju brijati stidna mjesta, i uklanjati dlake ispod pazuha ¤
 6. Ko prekida rodbinske veze, s takvim Uzvišeni Allah prekida vezu ¤
 7. Najpreči nam je onaj komšija čija su nam vrata najbliža ¤
 8. Ko se ponizi pred Allahom, Allah, s.v.t, će takvog uzdići među ljudima ¤
 9. Čovjeku je dovoljno zla da mrzi svoga brata – muslimana ¤
 10. Onome ko bude prisluškivao druge, Allah će na Sudnjem danu, uši zaliti olovom ¤
 11. Allahovu ljubav zaslužuju oni koji se radi Njega ispomažu ¤
 12. Kada čovjek, u odsustvu svoga brata-muslimana, za njega uputi dovu, melek kaže: “I tebi isto to” (a dova meleka se ne odbija) ¤
 13. Zabranjeno je puhati u vruću hranu da se ohladi ¤
 14. Obavezno je ugostiti gosta tri dana, a sve poslije toga je sadaka ¤
 15. Pokuđeno je odbiti primiti poklon od nekog, i ne odazvati se na jelo kada bude ponuđeno ¤
 16.  Pokuđeno je putovati sam noću, jer da ljudi znaju kakvo je to zlo, nikada to ne bi radili ¤
 17.  Allah je prokleo muškarca koji oblači žensku odjeću i ženu koja oblači mušku ¤
 18. Kada čovjek oblači obuću treba početi sa desnom nogom, a kada se izuva početi sa ljevom ¤
 19. Allah, dž.š., je darežljiv i voli da vidi kod ljudi darežljivost ¤
 20. Čovjek ne smije svojoj ženi braniti da ide u džamiju

I na kraju jedna lijepa dova:Allahumme eini ala zikrike ve sukrike ve husni ibadetike” – “Allahu, pomozi mi da te što više spominjem, da Ti što više zahvaljujem, i da Ti što ljepše robujem!”