Obavještenja

Odluka o članarini

Na osnovu čl. 17. i 20. Pravilnika o organizaciji i radu medžlisa, Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Stolac na sjednici održanoj 15.06.2012. godine donio je:

ODLUKU

( o članarini)

Član 1.

Članarina za 2012. godinu utvrđuje se u iznosu 12,00 KM po članu domaćinstva.

Član 2.

Dugovanje po osnovu članarine može iznositi najviše jednu godinu ne računajući tekuću godinu.

Član.3.

Članu koji duguje više od jedne godine ne računajući tekuću naplaćuje se 18,00 KM za svaku zaostalu godinu koja nije plaćena.

Član 4.

Za potencijalne članove koji nemaju knjižicu kod učlanjenja se naplaćuje 18,00 KM upisnine i 12,00 KM godišnje članarine za svakog člana domaćinstva.

Član 5.

Ukoliko u slučaju smrti, osobi koja je preselila na Ahiret neophodno pružiti usluge dženaze, a umrla osoba nije član, naknada za vjerske usluge se obračunava po 18,00 KM godišnje za svaku godinu života samo za dotičnu osobu. Ne izdaje se knjižica i ne evidentira se niko kao član IZ-e.

Ukoliko je osoba koja je preselila na Ahiret bila član ali je u zaostatku s plaćanjem članarine više od jedne godine ne računajući godinu u kojoj je preselila na Ahiret primjenjuje se odredba iz člana 3. ove odluke.

 Član 6.

Članarine su oslobođene osobe koje su oslobođene po odluci IO-a a na prijedlog džematskih odbora.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a početi će se primjenjivati od 01.07.2012. godine.

Član 8.

Donošenjem ove odluke prestaje važiti Odluka o članarini broj:01-MS-24/10 od 20.02.2010. godine.