Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta imama, hatiba i muallima u džematu Crnići/Aladinići

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
MUFTIJSTVO MOSTARSKO
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE STOLAC
IZVRŠNI ODBOR
RASPISUJE
K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta imama, hatiba i muallima u džematu Crnići/Aladinići

Pored opštih uslova predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:
-          završena medresa,
-          završen Fakultet Islamskih nauka ili jedan od fakulteta priznatih od strane Rijaseta Islamske zajednice u BiH i nostrificiran na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu,
-          da nema smetnji od Rijaseta IZ-e u BiH za postavljanje,
-          da je familijaran.

Priložiti:
-          Kopiju diplome o završenom školovanju ili dokaz o školovanju na FIN-u.
-          Biografiju.
-          Uvjerenje o radnom stažu, ako je bio u radnom odnosu.
-          Preporuku glavnog imama.

Stan je obezbjeđen a  plata je utvrđena Pravilnikom o radu Medžlisa IZ Stolac.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijavu dostaviti na adresu:

Medžlis Islamske zajednice Stolac
Centar b.b.
88360 Stolac

Kontakt telefon 036/295-001                                                                                                                                                                                                                            MIZ Stolac

 

This entry was posted in Vijesti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.