Vijesti

Sabor Islamske zajednice usvojio Deklaraciju o miru u Svetoj zemlji i pravima palestinskog naroda