Hutbe

Bajramska hutba Reisu-l-uleme

Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših.

Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. On ga je, uistinu, poslao svjetovima da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji dan.

Draga braćo i sestre!

U ovo bajramsko jutro, dok tekbirima ispraćamo mubarek ramazan, prilika je da se još jednom prisjetimo Božije milosti, koju nam je ukazao slanjem Poslanika, a.s., a koji je dostavio Njegovu Riječ, kao lijek i uputu.

U ovim trenucima bajramskog ushićenja, u našim srcima se učvrstila vjera, kojom slavimo veličinu Božije milosti. Jer, mi smo zajednica koja je obavezana na činjenje dobra, uvijek i svugdje, i na hrabro suprotstavljanje zlu, ma gdje se s njime suočili. Svakome od nas ko nosi luču Njegova svjetla u srcu, On se obraća riječima:

O ljudi, mi vas od jednog muškarca i jedne žene stvaramo, pa vas na plemena i narode podijelismo; zaista, najplemenitiji od vas je onaj ko se Boga najviše boji.

Ramazan je vrijeme duhovnoga bogatstva i radosti, vrijeme razmaknutih zastora i skinutih perdi između nebesa i zemlje, između čovjeka i meleka. Vrijeme je to kada meleki donose salavate na ljude, a ljudi uzvraćaju slavljenjem Allaha namazom i postom, strpljivo podnoseći glad i žeđ, dijeleći s braćom i sestrama pažnju, otvorenost, prijateljstvo i dobrotu.

I zato, braćo i sestre, veličajmo Allaha, Koji nam je darovao blagodati vjere. U poniznosti prema Njemu, zamolimo Ga da primi naš namaz, naš post i naš zikr, što su ih pripremila naša srca u odabranom vremenu ramazana. Jer, poniznost Njemu naša je veličanstvena sloboda i snaga!

U ovoj izuzetnoj bajramskoj prilici, obratimo Mu se dovom Njegovih poslanika:

Gospodaru naš, ne dopusti da naša srca skrenu, nakon što si nam na pravi put ukazao i od Sebe nam Svoju milost daruj, Ti si Darovatelj Milosrdni. Gospodaru naš, Ti ćeš ljude okupiti na Dan suda, u koji nema sumnje, jer Allah svoje obećanje ne mijenja. (Alu Imran, 8-9)

Jutros željno iščekujemo ispunjenje Njegova obećanja da „ničiji trud, bilo muškarca ili žene, neće biti iznevjeren“. U našim dušama su ajeti: Moj namaz i moj obred, moj život i moja smrt pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema druga. Tako mi je naređeno i ja sam prvi musliman. Tako je zapisano u Božijoj knjizi, kao svjedočanstvo za sva vremena.

Draga braćo i sestre.

Dok sunce navještava novi dan, sjetimo se ovih riječi našega Stvoritelja: Ko bude učinio i trun dobra vidjet će ga, a ko bude učinio i trun zla vidjet će ga. To je Allahov mizan, pravedan i tačan, na kojem nikome neće biti učinjena nepravda.

Sjetimo se i našeg učitelja Allahovog poslanika Muhammeda, neka je na njega Allahov mir i spas. Ljubav, milost i saosjećanje koje je on nosio u sebi i koje je pokazivao prema svojoj porodici, bližnjima i komšijama, bili su i ostali inspiracija za sve generacije muslimana. O tome svjedoči i Uzvišeni Allah:

Da si ti bio gruba srca, oni bi te napustili…

Na put svoga Gospodara pozivaj mudro i lijepom riječju!

Zar ćeš ti prisiljavati ljude da budu vjernici?

Allah ga je učinio ogledalom vjerniku. Prema njemu se vjernik ravna u milosti, ljubavi i saosjećanju. No, on je i svjedok i parničar protiv nas na Sudnjem danu, u “slučajevima” naših griješenja. On nam je put dobra i put zla pokazao, pravdu zakonom osigurao, a savjetovanje među nama obaveznim učinio. To je Muhammed, neka su na njega Allahova milost, mir i spas do Sudnjega dana.

Braćo i sestre.

Zajednica muslimana se podigla iz očaja potlačenih i siromašnih. Islam nam je povratio dostojanstvo i učinio nas jednakima pred Bogom i Zakonom. Naučio nas je strpljivom podnošenju tegoba na putu do ostvarenja boljeg i pravednijeg društva, društva jednakih prilika za sve. Mnogo je žrtvi prineseno, mnogo znoja i krvi proliveno, dok smo odbranili svoje dostojanstvo, slobodu i jednakost. To su trajne vrijednosti položene u ovu zajednicu. Za tu zajednicu se valja boriti i istrajavati u toj borbi, čuvajući je od uzurpatora u svakom vremenu.

Ovo je teška borba koja traje! Ona je započeta u Meki i osnažena u Medini, a zatim iznova potvrđivana na Bedru, Uhudu, Hunejnu i u Srebrenici. I danas se sjećamo šehida Bedra i Uhuda, šehida Bosne i Srebrenice, koji su pali da bi se putovanje nastavilo – da bismo živjeli slobodno u svojoj vjeri. Neka sjećanje na njihovu žrtvu bude naša trajna inspiracija, koja će nas voditi trnovitim stazama do našega cilja.

A do toga cilja nije moguće doći bez iskrene i stamene vjere, i bez duhovnih i materijalnih pregnuća cijele naše zajednice, pod vođstvom razboritih ljudi. Potrebno nam je ozračje povjerenja i uvažavanja, kao što su nam potrebni pregaoci koji će buditi nadu i oslobađati potencijal dobra, koji u sebi nisi duh ove generacije vjernika.

Potrebni su nam uzori: dobri i uspješni muškarci i žene na koje se možemo ugledati i čije iskustvo i znanje možemo iskoristiti. Poslanik, a.s., stalno je ukazivao na svoje ashabe, podsticao ih na rad i sticanje znanja, predstavljajući ih kao uzorite ljude.

U svakoj prilici, Poslanik je blagosiljao rad, ruke i znanje koje su korisne ljudima, koje ujedinjuju i snaže zajednicu i društvo. Sjetimo se njegovog postupka sa zarobljenicima Bedra, kada nije samo pokazao milost prema tim nesretnicima, već se i okoristio njihovim znanjem za dobrobit zajednice.

Koliko je samo ovaj postupak suprotan dehumanizaciji pojedinih muslimanskih društava, a koja se pojavila u naše vrijeme! Sukobi koje gledamo, destrukcija, teror i militarizacija vode k uništenju i kraju muslimanskih društava. To je čista izdaja ideja islama i Poslanika, kao uzora zajednice i prve generacije muslimana, kako Kur'an i navještava u riječima:

A ko se otcijepi od Poslanika, nakon što mu se uputa obznanila, i bude slijedio put drugih, a ne vjernika, mi ćemo ga usmjeriti tamo kamo je krenuo… (al-Nisa, 115)

Budimo potpuno na strani onih koji kažu da je naša najveća borba učiniti ljude sretnijim, dati im nadu i učiniti nas društvom dobrih prilika za sve njegove članove. Na tom planu se traže trud i viteštvo, požrtovanost i odricanje, i to je Božiji put kojeg je On učinio blagoslovljenim.

Ovo je veliki izazov za sve nas, a posebno za mlade ljude: da odvažno krenemo u pravcu izgradnje našeg društva.

Braćo i sestre.

Bajram je prilika da se podsjetimo na obaveze koje stoje pred nama, koje su prioriteti u našem životu i postupanju. Na vrhu te ljestvice je naša porodica: naši roditelji i naša djeca. Briga o njima je naša prva zadaća. Briga o roditeljima i odgoj i obrazovanje djece ne smiju biti gurnuti u stranu. Allahov Poslanik, a.s., upozorava:

Ko ne pokaže milost prema našima najmlađim i poštovanje prema našima starijima nije od nas.

Danas posebno istaknimo izvršavanje obaveza, svakoga pojedinačno, prema  zajednici, prema onima za koje smo odgovorni: od porodice do države. Već dugo govorimo da je nužno provesti reforme, kao da to neko drugi, a ne mi, treba da učini, i kao da su one potrebne nekome drugom, a ne nama. Nema nikakve sumnje da to nije moguće bez zajedničkog truda i žrtve svih članova društva, koje mora biti odlučno, a teret jednako raspoređen, prema sposobnostima svakoga člana da ga se ponese.

Valja nam razumjeti da društvo, s vremena na vrijeme, zahtijeva popravke, baš kao i  kuća u kojoj živimo. A najbolje održavanje kuće je ono koje je konstantno. I zato apeliram na snažniji iskorak ka reformama koje će, ako Bog da, donijeti mladim ljudima šansu da kreiraju svoju sadašnjost i svoju budućnost. Zastoj koji vidimo, cijela kolona teških društvenih problema, ekonomske i socijalne prirode, koja se formirala, stvara nervozu. Moramo se početi kretati, jer kretanje relaksira i oslobađa od stresa.

Braćo i sestre.

Sutra je Dan šehida. Posjetimo njihove domove (šehitluke) i u zajedničkoj dovi se prisjetimo njihove velike žrtve.

Neka su uvijek u našim dovama naši šehidi, najbolji među nama koji su položili svoje živote za ovu divnu zemlju i časnu slobodu.

Budimo uz ljude u nevolji: uz slabe, siromašne i bolesne.

Zaštitimo našu nejač i pružimo priliku mladima.

Sklapajmo prijateljstva gdje god možemo.

Zalažimo se za istinu, kada god vidimo da se želi naturiti laž.

Izbjegavajmo svađe i prepirke o onome u čemu nema koristi, a u čemu je šteta očita.

Praštajmo jedni drugima, jer to učvršćuje veze među ljudima i narodima.

Milostivi Gospodaru,

osnaži nas u našoj vjeri, moralu i zajedništvu;

učini nas hrabrima da se suprotstavimo svakom zlu i nasilju i budnima da bdijemo nad našom slobodom;

učini nas snažnim da sačuvamo svoju zemlju i svoju domovinu;

daruj nam mudrost da živimo u miru i slozi s našom braćom i komšijama, kao složna porodica i dobar komšiluk;

obraduj nas umijećem da popravljamo greške kada ih uvidimo i da ne istrajavamo u onome što je loše,  što je grijeh i što je nepravda.

Svim muslimanima i muslimankama u domovini Bosni i Hercegovini i Sandžaku, u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i bošnjačkoj dijaspori želim sretne i berićetne bajramske dane. Provedimo ih onako kako je to u našoj tradiciji: s porodicom, rodbinom i prijateljima.

Bajram šerif mubarek olsun!

 

www.rijaset.ba